Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAF deltar i høringer om statsbudsjettet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har deltatt på flere høringer om statsbudsjettet. Sakene vi tar opp er blant annet kutt i støtte til personer med cøliaki, Pollenvarslingstjenesten og inneklima.

NAAF har deltatt i flere høringer denne uka. I arbeids- og sosialkomiteen ble forslaget om å kutte stønaden til personer med cøliaki kritisert av forbundets helsefaglige rådgiver Anna Bistrup. Hun la vekt på at en gjennomgang av dagens stønadsbeløp er fornuftig, men at kuttet er for drastisk, og gjort på et feil beregningsgrunnlag. I dag får personer med påvist cøliaki en økonomisk støtte på 1999 kroner i måneden, mens den nå foreslås kuttet til 686 kroner måneden. Forbundet etterlyser også stønad til andre med alvorlig matvareallergi, som har et fordyret kosthold på grunn av dette.

Se innlegget  i arbeids- og sosialkomiteen fra stortinget.no her. 

Pollenvarslingen

I helse- og omsorgskomiteen adresserte politisk rådgiver Hogne Skogesal den manglende prisjusteringen av støtten til den nasjonale Pollenvarslingstjenesten. NAAF er fornøyd med at regjeringen også i forslaget til neste års statsbudsjett foreslår å øremerke 3,7 millioner kroner til Norges Astma- og Allergiforbund, blant annet for å sikre at Pollenvarslingstjenesten opprettholdes. Samtidig ser vi behovet for en oppjustering av tilskuddet for i best mulig grad kunne videreføre, og ikke minst forbedre, det nasjonale tilbudet. Det er blant annet et åpenbart behov for flere pollenfeller, det er behov for automatisering, og det er behov for raskere måleresultater. I dag baserer tjenesten seg på daglige innhentinger fra pollenfellene med innsats fra frivillige. Vi ser helt klart også et behov for digitalisering da disse pollenfellene sendes manuelt i posten til forskere. Det trengs mer effektive løsninger, som igjen vil kunne gi en bedre og mer treffsikker varsling. Forslagene til NAAF er i tråd med den eksterne evalueringen av Pollenvarslingstjenesten som ble utført på i år på oppdrag fra NAAF og Helsedirektoratet. Nesten en million nordmenn er berørt av pollenallergi, og er avhengig av å kunne legge opp hverdagen sin og medisinering etter pollenvarslingen.

 

Se innlegget i helse- og omsorgskomiteen her.

Inneklima

Inneklima er allerede definert som et satsingsområde, og i 2019 skal Fylkesmannen ha tilsyn i alle skoler og barnehager i landet. Dårlig inneklima bidrar til unødvendig sykdom og helseplager hos mange barnehagebarn, elever og ansatte. Det er godt dokumentert at dårlig inneklima også bidrar til dårligere skoleprestasjoner og karakterer. I flere prosjekter har NAAF bistått skoler, barnehager, kommuner og fylkeskommuner for å bedre deres inneklima ved hjelp av enkle og rimelige tiltak.  Dette har bidratt til bedre samhandling og utvikling av praktisk verktøy, som igjen fører til handling og synlige resultater på skole- og barnehagenivå. Til utdanning- og forskningskomiteen spilte NAAF inn et ønske om økonomisk støtte til å utvikle et opplæringsverktøy som kan benyttes av alle institusjoner for å bedre innklimaet. Gjennom opplæringsverktøyet ønsker NAAF å formidle målrettet kunnskap om inneklima, og gjennomførbare praktiske tiltak som kan ha stor effekt.

 

Se video fra høringen i utdannings- og forskningskomiteen her.