Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAF er glad for at tilbudet om behandlingsreiser ikke endres

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er glade for at det ikke blir kutt i tilbudet til Behandlingsreiser til utlandet i statsbudsjettet for 2018. Det er svært viktig for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer.

- Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt klima, sol og sjø, spesielt i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende tilbud her. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de pasientgruppene det gjelder, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

- Det er imidlertid grunn til å minne om at det er naturlig å se på en utvidelse av ordningen på sikt, ettersom forekomsttallene for disse sykdommene stadig øker. Det er nok mange som tilfredsstiller kravene for behandlingsreise, men som likevel får avslag, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Etterlyser behandling for voksne

NAAF har også bedt om at voksne personer med atopisk eksem må gis et tilsvarende behandlingstilbud, men det er så langt ikke inkludert i tilbudet. Det synes NAAF er beklagelig.

- Slik NAAF ser det, er antallet voksne med alvorlig atopisk eksem så lavt at disse pasientene bør vurderes på lik linje med voksne psoriasispasienter, og inkluderes i denne pasientgruppens tilbud om behandlingsreise til utlandet, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Voksne med eksem blir nektet behandlingsopphold i Syden >>

God effekt på barna

Det er dokumentert at klimabehandling er den behandlingsformen som fungerer best for barn og unge med atopisk eksem, når alle andre tilgjengelige behandlingsformer innen det norske helsevesenet er forsøkt. Barn og unge med astma og andre kroniske lungesykdommer opplever en svært god og langvarig effekt av klimabehandling.