Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAF er skuffet over mangel på nasjonalt astma- og allergiprogram

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF håpet at regjeringen Solberg i sitt budsjettforslag skulle fremme forslag om et tiårig nasjonalt program med fokus på forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer.

Astma- og Allergiforbundet har jobbet hardt for at Norge skal få et nasjonalt astma- og allergiprogram etter mønster fra Finland. Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer har vært et viktig bidrag for å fremme folkehelsen, men nå mener NAAF det trengs konkrete handlinger.

Håpet på en plan

- Vi er skuffet over at regjeringen Solberg i sitt seneste budsjettforslag ikke fremmet forslag om et nasjonalt astma- og allergiprogram med oppstart neste år. Her hadde regjeringen muligheten til å tenke langsiktig, men den grep de dessverre ikke, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

- Det handler først og fremst om folkehelsen og livskvaliteten til alle de 1,5 millioner nordmenn som er rammet av astma og allergi. I tillegg vet vi at disse sykdommene medfører store kostander, ifølge Helsedirektoratet koster det samfunnet 10 milliarder kroner i året. Å bruke småpenger på et slikt program nå, kunne ført til store besparelser på helsebudsjettene i fremtiden, sier Eriksrud.

Bekymringsverdig stor økning

Det er fortsatt store, uløste helsemessige utfordringer knyttet til NAAFS sykdomsgrupper, noe som blant annet vises i de høye forekomsttallene for barn og unge med astma- og allergisykdommer. Forekomsten av astma i befolkningen øker urovekkende, og nye tall viser at ett av fire norske barn (25 prosent) har eller har hatt astma innen fylte 16 år.

Fortsetter å jobbe for et program

Tall fra Finland viser at programmet har hatt stor effekt. Der har de hatt to programmer som går over ti år. Først hadde de astma i 10 år, og nå nærmer de seg slutten av allergiprogrammet (2008-2018).

- Norge trenger et tiårig program som beskriver hva som skal oppnås, og med målbare mål. Vi har en unik mulighet til å ta lærdom av Finland. Resultatene er utvetydige: Markante reduksjoner i samfunnskostnader, i tillegg til stor nedgang i eksempelvis sykefravær og sykehusinnleggelser, forteller Eriksrud.

NAAF mener et slikt tiårig fokus er nødvendig ut fra både folkehelsemessig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Det vil gi løsninger på tvers av fagfelt. Forbundet vil fortsette å arbeide for at et slikt program realiseres, blant annet ved å delta på høringer i Stortingets helse- og omsorgskomité, og ved initiativ overfor regjeringen Solberg.

- Vi har klare forventninger til at regjeringen ser det store behovet for et slikt program. Dette er en viktig samfunnsøkonomisk sak, sier Eriksrud.