Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAF er skuffet over manglende satsning på inneklima i skoler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundet (NAAF) har i flere år etterspurt en satsning på inneklima i skoler, ved at det opprettes et femårig kompetansehevingsprogram. Dette har dessverre ikke regjeringen sett nødvendigheten av, heller ikke i statsbudsjettet for 2018.

Kompetansehevingsprogrammet skal være rettet mot skolenes og kommunenes ressurspersoner (rektor, verneombud, HMS-personell, MHV-ansatte, teknisk personell, renholdere) der det gis opplæring i praktisk inneklimaarbeid på skolen.

- Godt inneklima har stor betydning for helse, trivsel og læring for elever, samt ansatte. I tillegg er det godt dokumentert at inneklimaforhold som temperatur og ventilasjon påvirker skoleprestasjoner og arbeidsevne. Dårlig inneklima medfører at de som allerede er syke, blir sykere, flere utvikler sykdom, og fravær på skole og arbeid øker, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

Dagens status er uakseptabel mange steder

Dessverre er det i dag svært mange norske skoler og barnehager med uakseptabelt dårlig inneklima. Dette er blant annet synliggjort gjennom den omfattende tilsynskampanjen Arbeidstilsynet har gjennomført på skolene de siste fire årene. Resultatene fra Arbeidstilsynets rapport «Inneklima i norske skoler» viser blant annet at ni av ti kommuner, i regi av å være skoleeiere, fikk pålegg fra tilsynet, fordi de manglet systemer og rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene.

Tilsynet påpeker at en av årsakene er manglende kompetanse om inneklima. Dette stemmer med de erfaringer NAAF har på området etter mange gjennomførte inneklimaprosjekter i kommune-Norge.

Vil kunne øke læringen i norske klasserom

- Alle snakker om nedslående PISA-resultater, og krangler om hvilke reformer som er nødvendige, men ingen ser ut til å innse at inneklima også er helt avgjørende for hvordan norske elever lærer og presterer. Inneklimaet er således det opplagte stedet å starte for å sikre god læring og gode resultater i norsk skole. Kvaliteten på undervisningen kan være så teoretisk god man bare vil, men det fungerer ikke i praksis om både elever og lærer er slitne og har vondt i hodet allerede halvveis ut dagen, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF.