Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

NAAF inviterer til nettmøte for brukerrepresentanter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ønsker å lage en felles plattform hvor brukerrepresentanter kan utveksle erfaringer og kunnskap. Bli med på første møte tirsdag 9. november!

Som brukerrepresentant i NAAF representerer du pasienter og pårørende med astma, kols, allergi, eksem og/eller overfølsomhet i ulike råd og utvalg. Som brukerrepresentant på systemnivå deltar du i beslutningsprosesser på vegne av NAAF. Dette arbeidet setter vi stor pris på!

Del erfaringer og utfordringer 

NAAF ønsker derfor å skape en felles plattform hvor brukerrepresentantene kan utveksle erfaringer og kunnskap.

På første møte legges det til rette for at alle brukerrepresentanter kan presentere seg selv og de ulike vervene, samt korte innlegg fra erfarne representanter. Dette møtet skal være en arena for å dele erfaringer, utfordringer og tanker med hverandre.

Første møte finner sted på Teams, tirsdag 9. november kl: 18.30-20.00.

Hva vil du vite mer om?

Det er også ønskelig med innspill på hva du som brukerrepresentant i NAAF ønsker for videre møter på denne plattformen. Det kan for eksempel være spesielle temaer du ønsker å ta opp eller få mer kunnskap om, det kan være eksterne foredragsholdere, faglig påfyll og kompetanse på spesielle områder eller annet du ønsker å ha fokus på.

Vi anbefaler at du gjennomfører digitalt kurs i brukermedvirkning før dette møtet, dersom du ikke har gjort det allerede. Du finner kurset her >>

For påmelding til det første møtet for brukerrepresentanter, send mail til emilie.lunde@naaf.no

Her kan du lese mer om det å være brukerrepresentant for NAAF >>