Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAF på audiens hos H.K.H. Kronprins Haakon på Slottet

No image

Første nestleder i NAAFs Forbundsstyre Bård Svendsen, generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud og assisterende generalsekretær Bo Gleditsch med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelig hoff.

lg Dato publisert: Sist oppdatert:
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon er Norges Astma- og Allergiforbunds høye beskytter, og i den anledning ble forbundet invitert til audiens på Slottet i dag. 

For tredje gang i Norges Astma- og Allergiforbunds historie var forbundet invitert til audiens hos Kronprins Haakon på Slottet. 

Det var første nestleder i NAAFs Forbundsstyre Bård Svendsen, samt generalsekretær Anne-Elisabeth Eriksrud, assisterende generalsekretær Bo Gleditsch som deltok på audiensen.

- Det er hyggelig at forbundet blir invitert til audiens hos Kronprinsen. Det er selvfølgelig spesielt å få komme på Slottet, og det er viktig å få anledning til å fortelle Hans Kongelige Høyhet om NAAFs arbeid, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

- Det er viktig for organisasjonen at arbeidet vi gjør blir sett av Kronprinsen. Vi er der som representanter for forbundet og alle medlemmene og de frivillige. Vi oppfatter at det er medlemmene og sakene vi jobber for som er interessante for Kronprinsen. Vi er glade for at vi får anledning til å kunne snakke med Kronprinsen om våre medlemmers engasjement og betydning for astma- og allergiarbeidet, sier Bård Svendsen, første nestleder i Forbundsstyret.

Tok opp flere viktige saker med Kronprinsen

Luftkvalitet, barns helse, forebygging og viktigheten av frivilligheten var blant sakene Norges Astma- og Allergiforbund tok opp med Kronprinsen. Dette er saker som er viktige for NAAF og medlemmene.

- Vi tok opp saker som er viktige for NAAF, og vi opplevde at Kronprinsen viste en genuin interesse for NAAF og sakene vi jobber for. Vi snakket blant annet om de høye forekomsttallene og at stadig flere barn utvikler astma og allergi. Vi tok også opp luftkvalitet og dommen i EFTA-domstolen som kom etter at NAAF klaget norske myndigheter inn for EFTA i 2011, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

- Vi fortalte også om hvordan det går med NAAF som organisasjon, og det var veldig hyggelig å kunne informere Kronprinsen om at det går svært godt med forbundet, sier Eriksrud.

Mimret om Geilomo barnesykehus

NAAF tok også opp viktigheten av Geilomo barnesykehus, som fyller 80 år i år. Barnesykehuset er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt hjertefeil.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøkte barnesykehuset i 2010.

Les mer: Kongelig pølsefest på Geilomo barnesykehus

- Vi fortalte om viktigheten av en slik habiliteringsinstitusjon for barn og ungdom, og poengterte også at medlemmer, lokallag/storlag og regioner har bidratt økonomisk til at barnesykehuset har fått skiftet ut oljefyren, fått nytt gulv i gymsalen og flere andre utbedringer, forteller første nestleder Bård Svendsen.

- Kronprinsens beskytterskap er en tillitserklæring

Kronprins Haakon har vært NAAFs høye beskytter i mange år, og takket i fjor ja til å forlenge beskytterskapet med fem nye år. 

Les mer: Kronprins Haakon forlenger beskytterskapet

- Det er hyggelig og inspirerende for forbundet at Kronprins Haakon ønsker å være NAAFs beskytter. Det er en tillitserklæring, og det er ingen selvfølge. Det er nøye vurdert hvem Kronprinsen takker ja til, og hans beskytterskap styrker organisasjonen. Det er forpliktende for oss, avslutter generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.