Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Nasjonal Inneklimakonferanse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
SINTEF, NILU, NAAF og HiOA inviterer til Nasjonal Inneklimakonferanse 2017. Forskere og praktikere fra byggenæring og forvaltning møtes for konstruktivt samarbeid om gode bygninger med godt inneklima.

Velkommen til Nasjonal Inneklimakonferanse 9. og 10. mai 2017

Godt inneklima bidrar til å gjøre oss sunne, våkne og smarte, men kommer ikke av seg selv. Så hva skal til for å skape energieffektive yrkesbygninger med fornøyde brukere? Blir det mørkt, trist og støvete inne når boligene skal bygges smått, tett og høyt rundt kollektivknutepunktene? Og klarer kommunene å sikre den oppvoksende slekt et godt fysisk oppvekstmiljø i skoler og barnehager som skal bygges, drives og vedlikeholdes på trange budsjetter?

SINTEF, NILU, NAAF og HiOA ønsker velkommen til Nasjonal Inneklimakonferanse 2017, der forskere og praktikere fra byggenæring og forvaltning møtes for konstruktivt samarbeid om gode bygninger med godt inneklima. Her skal vi diskutere hvordan inneklimaet kan bli en vinner og ikke en taper i det grønne skiftet.

Målgrupper

Konferansen henvender seg til ansatte i offentlige etater, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som har ansvar for planlegging, drift og forvaltning av offentlige og private bygninger (eiendomsforvaltere, teknisk personell, HMS-personell, verneombud, m.fl.), samt kommunehelsetjenesten (avdeling for miljørettet helsevern) og bedriftshelsetjenesten.

En annen viktig målgruppe for konferansen er ansatte i byggebransjen, rådgivende ingeniører, arkitekter, samt ansatte i forskningssektoren og studenter.

Informasjon og fullt program

Tid, sted og pris:

Dato og tid: 9. og 10. mai 2017. Konferansen starter kl. 09.00 tirsdag 9. mai og avsluttes kl. 15.30 onsdag 10. mai

Sted: Sonja Henie-salen på Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

Priser:

  • Påmelding før 15. mars: kr 3.625,- inkl. mva
  • Påmelding etter 15.mars: kr 4.375,- inkl mva
  • Studentpris: 1.875,- (kun fulltidsstudenter, gyldig studentbevis må fremvises ved registrering)
  • I tillegg kan du melde deg på vår uformelle konferansemiddag 9. mai, den koster 450,-

 (Alle priser er inkl. mva.)

Klikk her for påmelding

 Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen arrangementskomitéen

Nasjonal Inneklimakonferanse på nett: http://nik.nilu.no/

Kontakt: inneklimakonferansen@nilu.no

Har du spørsmål om program og påmelding? Ring Britt Ann K. Høiskar (NILU) på tlf. 98 08 21 98 eller Sverre B.Holøs (SINTEF Byggforsk) på tlf. 90 79 54 24

Ønsker du å stille ut på konferansen? Ta kontakt med Kai Gustavsen (NAAF) på tlf. 90 07 85 55.