Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Ny veileder i håndtering av matallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har bidratt til utviklingen av et nytt verktøy for helsepersonell som jobber med matallergi. Denne skal sikre at alle pasienter får lik utredning, behandling og oppfølging uansett hvor i landet de bor.

De siste tre årene har en arbeidsgruppe med deltakere fra Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i de fire helseregionene og Barneavdeling for allergi og lungesykdommer ved Oslo universitetssykehus jobbet med å utarbeide en praktisk veileder for håndtering av matallergi for helsepersonell. NAAF har bidratt i utarbeidelsen av veilederen og ivaretatt brukermedvirkning.

Praktiske råd til helsepersonell

Formålet med veilederen er at alle pasienter skal få lik og best mulig utredning, behandling og oppfølging. Veilederen er basert på nyere dokumentert forskning og internasjonale anbefalinger, og gir kortfattet oversikt, kunnskap og praktiske råd helsepersonell kan benytte seg av i håndtering av pasienter med matallergi. Den inneholder blant annet oppdatert informasjon om de vanligste matallergiene, kryssallergier, symptomer og behandling, ernæringsmessige utfordringer ved eliminasjonsdiett og erstatningsprodukter.

Veilederen kan lastes ned her >>

Et økende behov

Ulike former for matoverfølsomhet har blitt en folkesykdom i Norge, og det ser ut til at forekomsten fortsetter å øke. Hele én av fem voksne nordmenn mener de reagerer på enkelte matvarer, og det oppgis en enda høyere forekomst blant barn. Forskning viser imidlertid at forekomsten av matallergi og intoleranse er betydelig lavere, noe som kan tyde på at spesielt mange barn, men også voksne, lever på en unødvendig streng diett. For dem som har en matallergi er det også nødvendig å få kartlagt hvilke matvarer de bør holde seg unna, slik at de kan unngå allergiske reaksjoner. En god utredning er derfor alltid svært viktig ved mistanke om matallergi eller matintoleranse, både for å vite hvilke forholdsregler du må ta og for å finne ut hvilken behandling tilstanden krever.

Vi i NAAF håper veilederen blir et nyttig og velbrukt verktøy for helsepersonell, og at den kan bidra til at alle får samme utredning, behandling og oppfølging av matallergi uavhengig av hvor i landet de bor.

Du kan lese mer om utredning av matallergi her >>

Har du spørsmål om matallergi? Da kan du ta kontakt med vår gratis rådgivningstjeneste