Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Nye nasjonale retningslinjer for mat i barnehager

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Helsedirektoratet har lansert en ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Norges Astma- og Allergiforbund har vært involvert i arbeidet med den nye anbefalingen, og vi er glade for å se at tilrettelegging ved matoverfølsomhet nå er viet plass i den nye utgaven.

Den nye anbefalingen fra Helsedirektoratet har som mål å gjøre at barn i hele landet får et mer likt tilbud om mat og drikke. Bedre kosthold vil gi barna bedre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.

Matallergi og overfølsomhet er en stadig voksende problemstilling hos barn i dag. Opptil 8 prosent av norske barn har matallergi, og inkluderer vi annen matoverfølsomhet er tallet enda høyere. Barnehager er en viktig arena der det må tilrettelegges for at disse barna blir ivaretatt, noe som krever gode rutiner og kompetanse hos de barnehageansatte. 

Barnehagen skal ta hensyn til barn med særlige behov knyttet til mat og drikke 

Punkt 11 i anbefalingen er ny, og stadfester at måltidene i barnehagen skal tilrettelegges for barn med med blant annet matallergi og matintoleranse. 

Dette er en seier i seg selv, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund. Så mye som 40-60 % av barnets daglige energibehov blir inntatt i barnehagen, så det skulle bare mangle at barn med matoverfølsomhet blir tatt på alvor og får mat tilpasset deres behov. 

Anbefalingen for mat og måltider i skolen oppgir noen praktiske eksempler på hvordan tilretteleggingen kan foregå på en enkel måte som ivaretar alle. Det er ofte små grep som skal til. 

Her finner du de nye nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barnehagen>>

Hva kan foreldrene kreve av tilrettelegging?                  

Anbefalingene sier at det er viktig med god dialog mellom hjem, barnehage og eventuelt helsepersonell om hvordan barnet reagerer på bestemte matvarer. Dette for å kunne tilrettelegge på en hensiktsmessig måte. Foresatte har ansvar for å gi informasjon om hva barnet reagerer på, hvilke symptomer barnet kan få, graden av sensitivitet og hvilken behandling som brukes. Barnehagen må sørge for at de har slike nødvendige opplysninger skriftlig.

Ved anbefaling av spesielle tiltak eller forbud som påvirker hele eller deler av barnegruppen, skal det foreligge en begrunnet legeerklæring eller begrunnelse fra klinisk ernæringsfysiolog. 

Helsedirektoratet ga i 2016 ut anbefalinger for hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres i barnehagen. Denne anbefalingen er også egnet for håndtering av andre matallergier og kan brukes som et utgangspunkt ved vurdering av tiltak i barnehagen. 

Gode rutiner i barnehagen sikrer alle barn

Selv om anbefalingen er god og utfyllende er det fortsatt behov for å løfte kompetansen rundt matallergi i barnehagene. Vi trenger barnehageansatte som har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta barnet og dets behov for mat og næringsstoffer. Vi trenger ansatte som kan å forebygge allergiske reaksjoner, og ikke minst trenger vi ansatte som kan handle dersom ulykken først er ute. Barnehagen må også utarbeide gode rutiner på området.

- Først når vi har oppnådd dette kan vi være helt fornøyde, sier Eriksrud. 

Norges Astma- og allergiforbund vil jobbe videre for å sikre god kunnskap og opplæring rundt matoverfølsomhet hos ansatte i barnehager. Vi har mange spennende prosjekter på gang, og vi er sikre på at 2019 blir et godt år på denne fronten.   

-Både barn, foresatte og ansatte skal føle seg trygge og ivaretatte i barnehagen, avslutter Eriksrud. 

Relevante lenker: