Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Nytt forbundsstyre valgt på Landsmøtet 2019

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Blant 148 deltakere var 95 delegater stemmegggberettiget. Disse valgte følgende fobundsstyre for de neste tre år:

Forbundsleder

Atle Ruud

1. nestleder                      

Hege Sydnes

2. nestleder                            

Helene Stråtveit 

Styremedlem

Hanne Sagerud 

Styremedlem

Lisbeth Nygård 

Styremedlem

Lena Eivik

Styremedlem

Lina B. Salte

(NAAFU)

Styremedlem

Kent Hart

(ansatterepresentant)

1. varamedlem

Lisbeth H. Svendsen

2. varamedlem

Elen Valborg Vuolab

3. varamedlem

Ann Helen Sandal

Vara NAAFU representant

Silje Tengs

Vara ansatterepresentant

Anna Bistrup

NAAFU og ansatte i NAAF valgte sine representanter og varaer i forkant av landsmøtet.