Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Oppfordrer alle med astma og kols til å ta influensavaksinen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nå har influensavaksinen kommet og Folkehelseinstituttet anbefaler de som tilhører en av risikogruppene om å ta vaksinen for å hindre alvorlig sykdom ved smitte. Det gjelder blant andre alle med astma og kols.

En influensasykdom kan forverre en kronisk lungesykdom og også svekke immunforsvaret. Det er godt dokumentert at barn med astma kan ha økt risiko for å få alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse og forverring av sin astma ved influensasykdom. Derfor er det ekstra viktig at man tar vaksinen mot sesonginfluensa.

Det har tidligere vært en usikkerhet rundt tematikken eggallergi og vaksine. Men oppdaterte retningslinjer viser at de aller fleste med eggallergi trygt kan la seg vaksinere uansett. Les mer her >>

Vaksinasjonssteder og priser

Det er kommunene som organiserer vaksinasjon av risikogruppene lokalt. Vaksinering foregår vanligvis i perioden oktober til desember. For å finne ut hvor du kan få satt vaksine kan du sjekke din kommunes nettsider eller nettsiden til fastlegekontoret ditt. 

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2021/2022. 

Dersom du tar vaksinen ved et kommunalt organisert tilbud skal selve vaksineringen også være gratis. Om du tar vaksine hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen. 

Helsepersonell med pasientkontakt, laboratoriepersonell som håndterer prøver som kan inneholde influensavirus, samt personer som jobber med levende griser skal få kostnader knyttet til vaksinering dekket av arbeidsgiver.

Vaksinering i apotek er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet, og alle som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering. Dette gjelder også personer i målgruppene. Les mer på Folkehelseinstituttets sider >>

Hold deg oppdatert på nyheter fra Norges Astma- og Allergiforbund, meld deg på vårt nyhetsbrev her>>