Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Tomas er Luftagent og passer på inneklimaet i klasserommet

No image

Klasse 6C har fått tildelt en luftmåler de har montert i klasserommet, og Tomas, en av elevene i klassen, har fått ansvaret med å passe på resultatene fra måleren gjennom dagen. 

Dato publisert: Sist oppdatert:
Gjennom kampanjen Luftagentene ønsker vi i NAAF at elevene skal lære om hvordan de kan påvirke og forbedre inneklimaet i klasserommet med enkle tiltak. Elevene som blir med blir Luftagenter, og her forteller Luftagent Tomas litt om hvordan det er å delta!

Vi i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) vil at barna skal lære mer om viktigheten av godt inneklima i klasserommene, og hvordan de selv kan påvirke inneklimaet. Derfor har vi lansert den nasjonale kampanjen Luftagentene.

Kampanjen retter seg mot elever i 5. – 7. klasse, og elevene som deltar blir Luftagenter for NAAF. Inntil 100 klasser spredt over hele landet kan være med i prosjektet.

Men hva gjør egentlig en Luftagent? Grav skole i Bærum er en av NAAFs pilotskoler, som har fått teste prosjektet litt før alle andre.

Klasse 6C har fått tildelt en luftmåler de har montert i klasserommet, som så sender resultater på CO2, luftfuktighet og temperatur til luftagent.no.

- Gøy å se at det forandrer seg

Tomas, en av elevene i klassen, har fått ansvaret med å passe på resultatene fra måleren gjennom dagen. Han har logget inn på Ipad og sjekker hvordan det står til og sier fra når de nærmer seg rødt felt.

- Vi ser med en gang at resultatene blir annerledes når vi kommer inn i klasserommet på morgenen. Det er ganske gøy å kunne gjøre ting for at kurven på siden vår forandrer seg, sier han.

- Når den nærmer seg rødt kan vi åpne vinduene i noen minutter, og da ser vi at inneklimaet vårt blir bedre. Jeg liker å følge med på den, spesielt før storefri. Da trenger både vi og klasserommet en pause. Når vi kommer tilbake har vi fått løpt og klasserommet puste, sier Tomas.

Vil ditt barn være Luftagent?

Elevene som er Luftagenter får opplæring i hvordan de måler, forsker og gjennomfører oppgaver knyttet til inneklima, og hvilke tiltak de kan gjøre for å påvirke inneklimaet. Oppgavene er basert på enkle tiltak, for eksempel å åpne et vindu. Dette gir økt kunnskap om inneklima, som elever og lærere kan ta med seg videre.

Vil din klasse være luftagenter? Vi trenger flere elever som vil delta, fra hele landet! Informasjon om påmelding på luftagent.no!