Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Pollenallergi eller korona?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Pollensesongen startet tidlig i år. Pollenallergi rammer nær én million mennesker i Norge og kan gi sterke symptomer. Hvordan kan vi skille allergi fra koronasmitte?

De fleste som har hatt pollenallergi en stund vil kjenne igjen symptomene. Vi anbefaler at du tenker igjennom symptomene du pleier å ha, før de oppstår. På den måten er du bedre forberedt på det som venter og blir kanskje mindre bekymret for at symptomene skyldes eventuell smitte.

Typiske symptomer ved pollenallergi er hyppig nysing, kløende nese, øyne og munn, rennende og/eller tett nese, rennende, røde og hovne øyne. I følge Folkehelseinstitutett (FHI) er disse symptomene mindre vanlige ved korona (under 5% av tilfellene). 

Du får normalt ikke feber ved pollenallergi, men noen kan kjenne på febersymptomer som frysninger eller hetetokter. Les mer om pollensymptomer her.

Et godt tips er at hvis det hjelper å ta antihistaminer, øyedråper og nesespray, så er det allergi.

Ved koronasmitte er symptomene i større grad feber, sår hals, hoste og tung pust/pusteproblemer.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av korona, og derfor bør holde seg hjemme dersom det forekommer tilleggssymptomer typisk for korona i henhold til tabellen under. Dette gjelder særlig dersom feber, hoste og tungpustethet oppstår. Det samme gjelder for personer med andre kroniske luftveissykdommer som kronisk bronkitt eller astma; det er avvik fra deres vanlige symptombilde som skal vektlegges i vurderingen opp mot korona.

FHI har laget en tabell som viser typiske symptomer ved Covid 19 (korona), forkjølelse, influensa og allergi, som kan være til hjelp for å skille symptomene. 

FHI opplyser også at koronasmitte kan hos et mindretall også kan gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, diare, magesmerter, utslett og mentale forandringer som forvirring og svimmelhet.  

Les mer om dette hos FHI>>

Start medisineringen tidlig

Det er svært viktig å starte pollenmedisinering i god tid før spredning, ca. en uke før. Tradisjonelt sett forventes spredning av bjørkepollen rundt 20. april i Sør-Norge, og du bør da starte medisineringen rundt 13. april.

Når spredningen starter kan variere noe fra år til år, landsdel til landsdel og by til bygd, så vi anbefaler å følge med på pollenvarslingen.no for oppdatert informasjon. Legg også merke til vår pollenkalender for gjennomsnittlig tidsmessig spredning av de ulike pollenartene. 

Det er også viktig å ta medisinene hver dag i denne perioden, også hvis det for eksempel regner eller du føler deg frisk.

Allergivaksinering bør følges som normalt.

Vaksinepille mot bjørkepollen fås på blå resept fra 1. april, les mer her>>

Vær åpen om din allergi

Vi anbefaler deg å være åpen om din allergi. Da unngår du at andre blir engstelig hvis du nyser mye, eller må snyte deg. Vi må være rause og tålmodige med hverandre, så kommer vi oss lettere gjennom denne tiden og unngår unødvendig stigmatisering.

Vi har laget flotte pollenbuttons til deg med allergi>>

Pollenallergikere trenger i utgangspunktet ikke å holde seg hjemme i isolasjon. Det er imidlertid viktig å understreke at symptomer på allergi, koronasmitte og andre luftveisinfeksjoner i noen tilfeller kan være vanskelig å skille, da mange får milde forløp. Er du i den minste lille tvil om årsaken til dine symptomer; hold deg hjemme og ta forhåndsregler som anbefalt av FHI>>