Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I dag er årets rekordpollensesong over!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag sender NAAF ut årets siste pollenvarsel. Pollensesongen 2017 er dermed over! Sesongen fikk en rekordtidlig start på Vestlandet, men har ellers forløpt ganske normalt. Her er en kort oppsummering av pollensesongen 2017.

I dag, fredag 25. august sender NAAF ut årets siste pollenvarsel.

Årets sesong for allergifremkallende pollen begynte rekordtidlig på Vestlandet i år, med spredning av or og hassel allerede fra slutten av januar ved noen stasjoner. Det er det tidligste tidspunktet som er registrert siden Pollenvarslingen startet for over 40 år siden.

- Tidspunkt for start og forløp av pollenspredning er generelt svært væravhengig, og mildt høst- og vintervær er bakgrunnen her, sier Hallvard Ramfjord, seniorforsker i Pollenvarslingen.

Mengdemessig fikk Trøndelag registrert mest orepollen, mens Østlandet med Oslo som vanlig fikk høyeste årssum for hasselpollen. Salix-pollen startet tidligst ved stasjonene på Østlandet, og her kom også de høyeste årssummene.

Bjørkepollensesongen startet først lengst i sør og øst, 21. april for Sørlandet og 24. april for Østlandet med Oslo.  Fra Trøndelag og videre nordover startet imidlertid bjørkepollensesongen uvanlig sent, først 13. mai i Trøndelag, halvannen uke etter tiårsgjennomsnittet, og i Nord-Norge også tilsvarende, senest i Finnmark der bjørkepollenspredningen først kom i gang 14. juni.

- Den sene starten i nord skyldes kjølig og fuktig vær i mai og juni,sier Ramfjord.

Mest bjørkepollen ble registrert for Indre Østlandet, men nesten like mye for Østlandet med Oslo. På tredjeplass kom Trøndelag, der årssummen ble vel det dobbelte av tiårsgjennomsnittet. Registreringene av pollen fra gress og burot er fortsatt ikke helt avsluttet, men stasjonene på Østlandet ligger an til å få de høyeste årssummene.

Gjennomsnittlig sesong

Det har ellers vært en gjennomsnittlig og ganske normal pollensesong.

- Utslag opp eller ned i forhold til gjennomsnitt fra sesong til sesong vil det alltid være, men det kom ingen rekordhøye mengder for noe område i år. «Rekordsesong» kan imidlertid forsvares i forhold til tidlig start i vest og sen i nord, sier Ramfjord. 

Pollenregistreringene 2018 vil starte rundt midten av januar lengst i sør, og varslingstjenesten vil begynne når ore-og hasselsesongen nærmer seg i de ulike regionene.

Når telledataene er ferdigbehandlet, vil vi som tidligere år kunne gi en summarisk oversikt, senere fulgt av en fullstendig årsrapport pr. november.

Varsler tidligere sesongstart

Flere forskere hevder at «grønne» vintre og varme, tørre somre vil komme hyppigere i Norge i tiden framover.

-  For pollenallergikere generelt vil det i så fall bety tidligere start på sesongene, og dermed lengre eksponering mot allergenene, forteller pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i NAAFs pollenvarsling.

- Gresspollenallergikere vil ved slike forhold imidlertid kunne oppleve en lettere siste del av gressblomstringen, avslutter han.