Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

NAAFs pollenvarsel slutt for 2019

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Dette årets pollenvarsel avsluttes mandag 26. august. Det har vært en intens sesong for mange allergikere. Her kommer en liten oppsummering fra seniorrådgiver, Hallvard Ramfjord, i Norges Astma- og Allergiforbund.

Årets pollensesong startet i flere regioner allerede fra midten av februar med en uvanlig kraftig spredning av pollen fra or. På Østlandet var årssummene de nest høyeste noen gang registrert siden etableringen av målestasjonene. Dette gjaldt også for store deler av Vestlandet.

Bjørkepollensesongen var forventet å kunne bli betydelig pga. høy produksjon av rakler på trærne. Dette slo da også til for de søndre og midtre delene av landet etter starten i de siste aprildagene. Lillehammer-stasjonen fikk sin høyeste årssum siden oppstarten i 2010, mens målingene i Oslo- og Stavanger-områdene viste den kraftigste bjørkepollenspredningen på ti sesonger. I Trøndelag var årssummen registrert bjørkepollen den høyeste siden 1993 og den tredje høyeste siden 1980. Stasjonene i Nord-Norge fikk derimot årssummer som var blant de laveste registrert for landsdelen så langt for bjørkepollenspredning.

Gresspollensesongen ble særlig markant i Lillehammer-området med høyeste årssum registrert så langt. De øvrige stasjonene i Sør- og Midt-Norge viste ingen store utslag i forhold til tiårs-gjennomsnittet.

En fullstendig årsrapport for alle pollentyper og stasjoner vil foreligge på naaf.no rundt månedsskiftet november/desember.

Dersom du fortsatt opplever symptomer kan det hos enkelte skyldes røsslyng.

Den daglige pollenvarslingstjenesten vil gjenopptas i forkant av ore-blomstringen i 2020 rundt månedsskiftet januar/februar avhengig av værutviklingen.