Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nå starter pollenvarslingen 2021

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Over 1 million nordmenn er pollenallergikere. Nå er pollenspredningen rett rundt hjørnet, og årets sesong ventes å være kraftigere enn fjoråret.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) starter nå sin daglige nasjonale pollenvarslingstjeneste, først for Sør-Norge til og med Trøndelag. I år starter pollenspredningen senere enn i fjor, på grunn av en kald januar flere steder i landet.

– Vi ser at modningen, særlig i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, har kommet så langt at pollenspredningen vil starte i løpet av svært kort tid. Det er riktignok meldt nedbør i disse områdene de kommende dagene, hvilket kan føre til at det ikke blir noen pollenspredning i luften. Regnet slår pollenkornene ned på bakken, forklarer Hallvard Ramfjord, NAAFs pollenanalytiker.

Pollenvarslingen finner du her >> 

Brukerne av pollenvarslingstjenesten vil den første tiden ofte se blanke varsler - altså ingen forventet spredning i sitt område. Det er likevel viktig at allergikere som tar forebyggende medisiner nå kommer i gang med disse for å få optimal effekt.

Her kan du lese mer om behandling av pollenallergi >>

Or og hassel først ute

Som normalt er det forventet at sesongen starter med pollenspredning ved kysten i vest, tett etterfulgt av spredning på Sørlandet og i Midt-Norge. Or og hassel er artene som starter spredning først. 

– Pollen fra or forekommer først og fremst i Trøndelag og på Vestlandskysten, mens hasselpollen er mest aktuelt for Østlandet og Osloregionen. Årsaken til at vi ofte snakker om disse to sammen, er at de starter spredning nesten samtidig, og at de er botanisk nært beslektet med de samme allergene egenskapene, sier Ramfjord.

Varigheten av pollenspredningen fra or og hassel er normalt tre til fire uker.

Lær mer om orepollen her >>

Og her kan du lese mer om hassel >>

Hva slags pollensesong kan vi vente oss?

Fjorårets pollensesong var beskjeden, med lavere spredning enn normalt fra både or, hassel og bjørk. Statistisk sett vet vi at to så rolige sesonger ikke kommer etter hverandre. Allergikere må med andre ord være forberedt på en sesong som i hvert fall lever opp til en gjennomsnittlig spredning – om ikke mer.

– Det er verdt å påpeke at selv en gjennomsnittlig pollensesong er alvorlig for allergikere i Norge, sier Ramfjord.

Lurer du på om du er pollenallergisk? Her er fem tegn på pollenallergi >>

Temperaturen avgjør hvor tidlig eller sent sesongen starter, og nedbør påvirker mengden pollen i luften under selve spredningen. Mye regn vil rense lufta for pollen, mens varmt og fint vær kan by på utfordringer for dem som er allergiske.

Buttons for deg med pollenallergi

For noen kan det føles stigmatiserende å ha en sykdom som gir luftveisplager under koronapandemien. Derfor har NAAF laget buttons med budskapet "Jeg har pollenallergi", som du kan bruke for å lettere formidle til de rundt deg at du har en tilstand som kan gi symptomer fra luftveiene. NB! Bruk av våre buttons fritar deg ikke for bruk av munnbind der dette er påbudt/anbefalt.

Du kan bestille buttons fra vår nettbutikk her >> 

Hvordan kan vi vite at pollenspredningen starter først nå?

NAAFs pollenanalytikere starter måling i kystnære strøk i Sør-Norge tidlig, for å kunne fange opp spredningen idet den starter. Pollenvarselet til befolkningen begynner når det gjøres funn av pollen i målestasjonene, eller når alt tilsier at dette er like rundt hjørnet.

Likevel opplever enkelte å reagere som ved pollenallergi allerede før sesongen starter. Ifølge Ramfjord mottar både han og kollegaer i de andre nordiske landene noen slike henvendelser hvert år.

– Det finnes ingen forskning som kan fastslå hva dette skyldes, men det kan for eksempel tenkes at de aller mest sensitive allergikerne kan reagere på andre ting som skjer i planter og natur når de våkner til liv etter vinteren. Vi kan heller ikke utelukke at svært lokal spredning kan føre til at enkelte reagerer på pollen noen dager før vi gjør funn i deres region. Litt langsommere postgang enn før gir oss også en utfordring med hensyn til registrering, avslutter Ramfjord.

Pollenvarsling for inneværende og kommende døgn finner du her og på pollenvarslingen.no, samt i en rekke landsdekkende aviser.