Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Mulig økt risiko for røykere

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Studier indikerer at røykere kan ha økt risiko for alvorlig forløp ved Covid-19. Vi i NAAF mener at dette må tas på alvor og oppfordrer alle til å ta vare på egen helse og ta hensyn til de rundt deg.

Røyking og koronavirus

På grunn av koronaepidemien er det nå veldig mange som oppholder seg hjemme. Balkonger og hager blir flittig brukt, og vi lever tett på våre naboer, særlig i tettbygde strøk. Derfor er det ekstra viktig at man ikke bare passer godt på sin egen helse, men også tar litt ekstra hensyn til de rundt oss.

Folkehelseinstituttet skriver at personer som røyker kan ha en høyere risiko for et alvorligere forløp ved smitte av Covid-19, men risikoen øker også for de som blir utsatt for passiv røyking.

Barn og passiv røyking

Stengte skoler, barnehager og arbeidsplasser medfører at flere barn og voksne nå er sammen i hjemmet hele dagen. I hjem hvor det røykes er det da en større risiko for at barn kan bli utsatt for passiv røyking. Det er derfor grunn til å minne om at alle barn har en lovfestetrett til et røykfritt miljø.

-Det er de voksne sitt ansvar at barn ikke blir utsatt for passiv røyking. Passiv røyking er særlig skadelig for barn. Fordi barn er i utvikling kan det føre til store helseskader, både kortvarige og langvarige som for eksempel astma, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver helsefag og samfunnskontakt i NAAF.

-Vi oppfordrer alle som røyker til å ta hensyn til de rundt seg. Siden røykere er i risikogruppen for Covid-19 kan dette være en god anledning til å stumpe røyken, sier Bistrup.

Dersom det oppleves som vanskelig å slutte finnes det flere apper og nettsider som kan være til god hjelp og motivasjon.

Plagsom røyk fra naboer

NAAFs rådgivningstjeneste mottar stadig henvendelser fra personer som blir plaget av andres røykevaner. Dette gjelder særlig røyking på balkonger eller i hager, hvor tobakksrøyken gjerne kommer inn i andres boliger. Mange synes også det er bådevanskelig og ubehagelig å henvende seg til naboer med dette.

- De vet at tobakksrøyk er skadelig, samtidig som det kan være vanskelig å finne løsninger som blir forstått og akseptert av den som røyker, sier Bistrup.

 -Denne problematikken kan være enda mer aktuell nå om dagen, da flere må jobbe hjemme og oppholder seg mer i sin egen bolig, fortsetter hun.

Dersom man utsettes for sjenerende røykelukt fra naboer er det flere tiltak man kan gjøre for å begrense det. NAAF har utarbeidet en veileder der man kan få tips og råd til å håndterere dette som du finner her>>

-En høflig henvendelse til naboen det gjelder er også noe man kan prøve. Ofte er en forklaring på at dette oppleves plagsomt for deg det som skal til for å gjøre noe med situasjonen, er oppfordringen fra Bistrup. 

Med hytteforbud og stramme reiseråd er det nok mange som i år vil ha påskekos hjemme. Det er viktig å kose seg og å gjøre det beste ut av situasjonen, men NAAF anbefaler at man tenker litt ekstra på de nærmeste naboene når man griller eller bruker bålpanne i hagen eller på verandaen.

- Et godt naboskap er alltid hyggelig å bevare, sier Bistrup. – Særlig nå som mange oppholder seg mer hjemme enn vanlig.

 

Ønsker du hjelp til å slutte å røye? Du kan finne gode tips og hjelpemidler her >>