Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Røsslyng kan gi pollenplager -selv om pollensesongen er over!

No image
ma Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF sendte 25. august ut årets siste pollenvarsling, allikevel opplever mange pollenliknende plager langt ut i september. Årsaken er den lille lyngblomsten Røsslyng.

Røsslyng (Calluna vulgaris) er en vekst som først og fremst er kjent fra lynghei-landskaper i åpne, kystnære områder. Den blir også brukt som prydplante på sensommeren. Pollenet i røsslyng inneholder allergener, noe som kan gi pollenallergikere symptomer, også etter endt pollensesong. Tester fra Sverige viste at ca. 17 % av bjørkepollenallergikerne og ca. 6 % av andre pollenallergikere viste positiv reaksjon på denne pollentypen.

-Blomstringstiden til røsslyng er langvarig og strekker seg inn i september måned, altså etter at den øvrige pollensesongen er avsluttet, sier Hallvard Ramfjord, seniorforsker for pollenvarslingen.

-På slutten av blomstringen trekker selve blomsten seg litt sammen, så støvbærerne blir stikkende lenger fram og vinden kan få tak i pollenet som er igjen. Pollenallergikere som går i, eller er i nærheten, av røsslyngområder kan da merke symptomer, fortsetter Ramfjord.

Pollenmengdene fra røsslyng vil bare forekomme i lufta i svært begrensede mengder, og da lokalt i nærhet av utslippsstedene. Ingen pollenregistrering ved norske stasjoner har vist noen merkbar regional spredning av røsslyng-pollen på sensommeren, men eksponering mot røsslyng-pollen kan altså stedvis være en forklaring på allergisymptomer fram mot midten av september.

5 tegn på pollenallergi

  1. Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og man nyser.
  2. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp.
  3. Man blir i økende grad munnpustere, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma.
  4. Mange opplever at de blir trøtte, de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette gir redusert yteevne i forhold til skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter.
  5. Mange med pollenallergi kan oppleve kryssreaksjoner, for eksempel at man får en allergisk reaksjon når man spiser nøtter, kiwi eller rå gulrøtter, epler og pærer.