Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Åtte spørsmål og svar om koronavirus, allergi og lungesykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Denne artikkelen gir deg svar på de hyppigst stilte spørsmålene om koronaviruset (COVID 19), allergi og kronisk lungesykdom. Svarene er basert på anbefalinger fra norske myndigheter, samt rapporter og forskning fra land med tidlig utbrudd av Korona.

1) Hvor farlig er COVID 19 for de med astma og kols?

Dette er det ikke lett å svare på. Dette viruset er nytt og dermed er det ikke mange studier å lene seg på. Men, grunnen til at de med kroniske lungesykdom er ansett som en del av risikogruppen, er fordi vi vet at generelt sett er det en noe forhøyet risiko for mer alvorlige komplikasjoner hos denne gruppen, enn hos lungefriske. Dette ser vi hver influensasesong og når det er andre virussykdommer som spres. Samtidig er det viktig å presisere at de rapportene vi har fått så langt indikerer at lungesyke ikke er høyt representert i den gruppen som blir alvorlig syk. Ung alder minsker også risikoen ytterligere. Dette er gode nyheter. Samtidig skal man være forsiktig, ikke ta unødvendige risikoer og følge nøye med på oppdatert informasjon fra helsemyndighetene.

Her kan du lese om koronavirus for deg med astma eller kols >>

2) Hvilke forholdsregler skal de med kronisk lungesykdom ta?

Som første utgangspunkt skal du følge de generelle rådene om forebygging til befolkningen. Hold deg mest mulig hjemme, unngå unødvendig samvær med andre og folkemengder, ikke håndhils eller gi klem til de du møter, og være nøye med håndvasken, bruk antibac hvis håndvask ikke er tilgjengelig. Unngå all reising både til utlandet og i Norge. Vær også nøye med å holde det rent og ryddig hjemme, gå spesielt over flater som hyppig berøres.

Les om bruk av munnbind for deg med lungesykdom her >>

I tillegg er det lurt å:

  • Lage avtaler med andre som kan hjelpe deg med innkjøp, hvis mulig
  • Unngå offentlig transport så langt det lar seg gjøre
  • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser
  • Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
  • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
  • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
  • Prøv å få til minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag, for å bevare lungefunksjonen best mulig 
  • Unngå røyking. Få hjelp til røyeslutt på slutta.no
  • Er du syk, isoler deg. Det betyr at du ikke skal gå ut, ikke en gang på butikken.
  • Har du vært på reise i utlandet eller i nærheten av noen som er syke, sett deg selv i karantene.

Les mer om råd til risikogrupper her>>

Les mer om regler rundt isolering og karantene>>

Mange kan oppleve definisjonen av risikogrupper og forholdsregler noe uklar. Dette skyldes at det er stor variasjon innenfor de ulike gruppene, diagnosene, alder og yrker. Økende alder og mer alvorlig underliggende sykdom gir økt risiko for kritisk sykdom ved smitte. Det er derfor vanskelig å gi konkrete og like anbefalinger til alle i risikogruppen. Er du i tvil, ta kontakt med lege som kjenner din helsetilstand.

Du kan også ta en titt på koronasjekk.no>>

3) Skal de som er friske, symptomfrie og ikke står på faste medisiner, starte opp med medisin?

Er du i utgangspunktet frisk, har god sykdomskontroll og/eller vært symptomfri lenge og i utgangspunktet ikke står på faste medisiner, er det ikke indikasjoner på at du bør starte med dette nå. Er du i tvil må du diskutere dette med fastlegen din.  

4) Skal de med kronisk lungesykdom gå på jobb?

I utgangspunktet, ja. Myndighetene fraråder ikke de i risikogruppene å møte på arbeid. Men, et generelt råd er at de som har mulighet til å jobbe hjemmefra bør gjøre det, for å minske risikoen for spredning i samfunnet generelt. Ved at de som har mulighet til det tar hjemmekontor, gjør det situasjonen for de som må gå på jobb, også med for eksempel astma, tryggere. Hjemmekontor må avklares med leder.

Personer i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig. Er du i tvil, kontakt fastlege.

5) Jeg er helsepersonell og i risikogruppen, hva gjør jeg?

For helsepersonell som selv er i risikogruppen, og som har pasientkontakt hvor det er risiko for koronasmitte, er det anbefalt at det tilrettelegges slik at annet helsepersonell, uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig Covid-19 sykdom. Tilretteleggingen skal gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut ifra individuell risiko. Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det er store forskjeller innad i risikogruppen, for hvor utsatt du er for kritisk sykdom. Er du i tvil om dette rådet gjelder deg, anbefaler vi å diskutere det med fastlegen din først, som kjenner din helsetilstand. 

6) Barnet mitt har astma, bør jeg bli hjemme fra jobb?

I utgangspunktet ikke. Barn ser ut til å bli betydelig sjeldnere og mindre syke enn voksne. Det er per nå rapportert om få smittetilfeller blant barn, og veldig få tilfeller med kritisk sykdom. Det er heller ikke rapportert om økt sykelighet blant barn med lungesykdom, i hverken Kina, Italia, Storbritannia eller USA. 

For mer informasjon om barn med kronisk lungesykdom og Covid 19, les her >>

Er du veldig i tvil om hva du bør gjøre, kontakt barnets lege og diskuter situasjonen.

Du kan lese mer om barn med astmasymptomer og koronavirus her >>

7) Hvordan skal de med pollenallergi forholde seg til koronasmitte?

Vi håper at de fleste som har hatt pollenallergi en stund vil kunne klare å skille symptomer på pollenallergi fra koronasmitte.

Hjelper det å ta antihistaminer, øyedråper og nesespray, så er det allergi.

Typiske symptomer ved pollenallergi er: Hyppig nysing, kløende nese, øyne og munn, rennende og/eller tett nese, rennende, røde og hovne øyne. Du får normalt ikke feber ved pollenallergi.

Typiske symptomer ved koronasmitte er: Feber, sår hals, hoste, tung pust/pusteproblemer.

Det er viktig å understreke at symptomene i noen tilfeller kan være vanskelige å skille, da mange får milde forløp ved smitte. Er du i den minste lille tvil, hold deg hjemme og ta forholdsregler som om du skulle være smittet. Isoler deg selv.

Les mer om pollenallergi og korona her >>

8) Hva gjør jeg hvis jeg tror at jeg har blitt smittet?

Hold deg hjemme hvis du utvikler selv milde symptomer på luftveisinfeksjon. For ungdom og voksne med nyoppståtte luftveissymptomer anbefales testing for koronavirus, og du skal da holde deg hjemme til du har fått svar på testen. 

Les mer om hva du skal gjøre hvis du får symptomer og/eller tror du er smittet på FHI sine sider >>

Ved akutt illebefinnende, ring 113.

NAAFs rådgivningstjeneste

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe NAAFs rådgivningstjeneste.

Du kan også ringe myndighetene sin informasjonstelefon på telefonnr 815 55 015.