Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Snakket om dieselavgift og luftforurensning i Finanskomiteen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag deltok Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i åpen høring i Stortingets finanskomité for å legge frem forbundets innspill til statsbudsjettforslaget for 2017. Vi hadde fokus på at lokal luftforurensning fortsatt er et helseproblem.

Etter at statsbudsjettet legges frem om høsten, kommer det en runde med høringer i forskjellige stortingskomiteer. Her kan personer, politikere, organisasjoner, sakkyndige og andre som er innblandet i eller har kunnskap om ting som er i statsbudsjettet, komme med meninger og innspill.

Høringene i de forskjellige stortingskomiteene er nå i gang, og fredag formiddag stilte NAAF i Finanskomiteen, som ledes av KrFs Hans Olav Syvertsen. Lisbeth Berg-Hansen og Trygve Slagsvold Vedum er også blant medlemmene i komiteen.

- Det er svært viktig for oss å delta på høringer. Her får man prate direkte med politikerne, og det er en veldig konkret og effektiv måte å påvirke politikken som føres, forteller Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF.

Dømt for dårlig luft

Det var Gleditsch som snakket på vegne av NAAF i høringen i Finanskomiteen. Han tok blant annet opp at Norge er dømt i EFTA-domstolen etter at NAAF i 2011 klaget norske myndigheter inn for mangel på overholdelse av luftforurensningsdirektivet.

- Det nytter ikke å være passive og bare håpe at det skal bli bedre. Eller lene seg på milde vintre og mene problemet er løst. Norske myndigheter er dømt for å ha utsatt sin egen befolkning for ulovlig høye verdier helseskadelig forurensning, nå må det konkret og effektiv handling til, sier Gleditsch.

Gleditsch satte fokus på at avgiften på diesel må opp. Regjeringen økte drivstoffavgiftene noe i budsjettet for 2017, men det er ikke nok.

Diesel må koste mer

Han peker blant annet på dieselavgiften som en del av løsningen.

- Det er flott at regjeringen Solberg valgte å øke dieselavgiften, men det er ikke nok. Og det er ansvarsløst å fortsatt holde dieselavgiften lavere enn bensinavgiften. Vi er skuffet over at ikke den unaturlige forskjellen oppheves, det er ingen grunn til at diesel skal favoriseres. Diesel bør koste minst like mye som bensin, slår Gleditsch fast.

Han tok snakket også om NOx-komponenten i engangsavgiften, som i statsbudsjettet 2017 er økt med ca 22%.

- Vi mener årets statsbudsjett, med økning av NOx-komponenten i engangsavgiften for personbiler er bra. Men, NOx-komponenten bør imidlertid fortsette å øke for å møte NO2-utfordringene og i enda større grad stimulere til kjøp av lavutslippsbiler.

Han avsluttet med å poengtere at det ikke nytter å lete etter én løsning som fikser alt.

- Husk at det ikke finnes én stor, herlig, uproblematisk løsning på luftforurensningen, det er summen av mange tiltak som avgjør, NOX-avgift er én av dem. Ikke sett faktorene opp mot hverandre! Sier Gleditsch.

NAAF deltok i gruppe samme med blant andre Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Blindeforbund.