Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Søknadsfrist for behandlingsreiser for barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Neste søknadsfrist for Statens Behandlingsreiser er 15. november 2018. Behandlingsreise er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker.

Barneprogrammet ved Valle Marina på Gran Canaria er et tilbud til barn og unge med diagnosene kronisk lungesykdom og atopisk eksem.

Ved neste søknadsfrist 15. november 2018 tas det ut:

  • Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i mars 2019
  • Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose Atopisk eksem i april og mai 2019
  • Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2019

Det er vedtatt forskrifter for behandlingsreiser som trer i kraft 1/1-18. Som følge av forskriften er blant annet barnegruppene utvidet til å gjelde aldersgruppen 3-14 år med ledsager. Ungdomsgruppe for ungdomskolen blir da for 9. og 10. klassinger. 

Søknad for behandlingsreiser

For dem som skal søke behandlingsreise for atopisk eksem er det viktig å legge ved bilder som viser hvordan eksemet kan være i perioder siste året. Det ligger i eksemets natur at det forandrer seg.

For alle søknader er det viktig at legen skriver en utfyllende søknad som gir et bilde av situasjonen til barnet/ ungdommen og familien på søknadstidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig å bare skrive diagnose.

Les mer om behandlingsreiser her >>

Finn søknadsskjemai PDF her >>

Les mer om Valle Marina >>