Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Spørsmål og svar om koronavaksine

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Koronavaksinasjonen i Norge er godt i gang, og naturlig nok dukker det opp mange spørsmål knyttet til vaksinene. Her gir vi deg svar på noen relevante problemstillinger for våre grupper.

NB: Vi vil oppdatere denne siden fortløpende, dersom det skjer endringer. Forhold deg alltid til Folkehelseinstituttet (FHI) sine sider for nyeste informasjon om koronaviruset, hvem som skal ha koronavaksine og hvordan vaksineringen skal foregå.

Les mer om koronavaksine hos FHI her >>

Fordi etterspørselen etter koronavaksiner er så stor verden rundt, vil det ta tid før det finnes nok doser til alle som ønsker å vaksinere seg i Norge. Derfor har helsemyndighetene laget en prioriteringsliste, basert på nøye overveining av risiko for komplisert forløp av Covid-19. Du kan se prioriteringslisten for koronavaksinasjon på FHI sine nettsider, og du kan snakke med legen din dersom du har spørsmål knyttet til din plass i køen.

Her finner du prioriteringslisten for koronavaksinasjon >>

Kan jeg reagere allergisk på koronavaksine?

Du har kanskje sett flere oppslag om reaksjoner på koronavaksinene i nyhetene. Dette er ikke fordi disse er farligere enn andre vaksiner, men fordi mediene er mye mer interessert i koronavaksinene enn de noensinne har vært i andre vaksiner. Kort sagt: En reaksjon på en koronavaksine er førstesidestoff – en reaksjon på en annen vaksine er sjelden det. 

– Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå etter vaksinasjon, men de er svært sjeldne. Det er rapportert å forekomme blant cirka 1 til 2 per 1.000.000 vaksinerte etter vaksinasjon med andre vaksiner, og ifølge en ny oppsummering fra USA ser det ut til at under 5 per 1.000.000 får alvorlige allergiske reaksjoner etter å ha fått mRNA-vaksinene fra Pfizer/BioNtech og Moderna. Det er fortsatt uklart hvilken del av innholdet i vaksinen de reagerer på, men dette undersøkes nå iherdig av myndighetene i flere land. Det mistenkes at reaksjonen kan skyldes polyetylenglykol, også kalt PEG eller makrogol. PEG er forbindelser som til vanlig brukes som stabilisator og tykningsmiddel i mat, sminke og medisiner, sier overlege og spesialist i barnesykdommer Sara Viksmoen Watle. Hun jobber i Avdeling for smittevern og vaksine ved FHI.

Hun legger til at alle som vaksinerer har beredskap for å behandle alvorlige allergiske reaksjoner hvis de skulle oppstå.

– Før vaksinasjon vil den som skal vaksineres bli spurt om de har hatt alvorlige allergiske reaksjoner tidligere. Dersom det ikke foreligger risiko for alvorlig allergi, vil den vaksinerte bli bedt om å vente 20-30 minutter på et venterom for å sikre at ikke det har oppstått en allergisk reaksjon. Dersom en alvorlig allergisk reaksjon skulle oppstå, skjer det i stort sett innen de første 15 minutter etter vaksinasjon, og da vil det umiddelbart bli gitt behandling med blant annet adrenalin, forteller Watle.

Du kan lære mer om alvorlige allergiske reaksjoner, såkalt anafylaksi, her >>

Er jeg som har astma eller allergi spesielt utsatt for en alvorlig reaksjon?

Personer som er i de definerte risikogruppene for alvorlig forløp av Covid-19 kan vaksineres med koronavaksine uavhengig av om de har astma og allergi.

Det er ingenting som tyder på at de med luftveisallergier, som allergi mot pollen, midd, dyr, mugg og lignende, har forhøyet risiko for alvorlig allergisk reaksjon. Det er heller ingen forhøyet risiko for dem med ikke-anafylaktiske matallergier. Koronavaksinene er ikke dyrket på egg.

Sara Viksmoen Watle i FHI forteller at risikoen for alvorlig allergisk reaksjon kan være høyere for noen personer, og at det da vil gjøres ulike tiltak for å sikre at vaksinasjon skjer forsvarlig:

  • Personer som tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon, uansett hva de har reagert på, har høyere risiko enn andre for en tilsvarende reaksjon på nye stoffer. I disse tilfellene, og for de som har fått utskrevet adrenalinpenn, vil observasjonstiden etter vaksinasjon forlenges fra 20-30 minutter til 60 minutter.
  • Personer med alvorlig og ukontrollert astma, eller den sjeldne tilstanden mastcellesykdom, vil måtte vurderes individuelt av lege. I disse sjeldne tilfellene foregår vaksinasjon som regel på sykehus med lege til stede for å sikre at alt går bra.
  • Personer som tidligere har hatt, eller hatt mistanke om, alvorlige reaksjoner på mRNA-vaksiner eller noen av innholdsstoffene i vaksinen, må henvises til allergiutredning. Der gjøres det en individuell vurdering av om behovet for beskyttelse oppveier for risikoen for alvorlig allergisk reaksjon på vaksinen.

Du kan også lese mer om astma og koronavaksine her >>

Kan legemidler jeg bruker påvirke vaksineringen? 

Bruk av vanlige allergimedisiner regnes ikke som immundempende behandling, og har derfor ingen betydning i forbindelse med vaksiner. For mer informasjon om bruk av blant annet steroider og allergivaksinasjon i forbindelse med vaksinering kan du lese FHI sin oppdaterte legemiddeloversikt her >>

Du kan også snakke med din behandlende lege, som har oversikt over de legemidlene du går på. 

Må jeg ta vaksinen?

Koronavaksine er gratis i Norge. Det er frivillig å vaksinere seg, og ingen kan tvinge deg til å ta koronavaksine. Det er likevel verdt å tenke gjennom at risikoen for å bli alvorlig syk av Covid-19 er betydelig høyere enn risikoen for at du får en alvorlig reaksjon ved vaksinering. Snakk med legen din dersom du er usikker på noe, slik at dere sammen kan finne ut hva som er best for deg. 

Har du spørsmål om våre diagnoseområder? Du er velkommen til å kontakte vår gratis rådgivningstjeneste. Dersom du er medlem i NAAF får du også prioritert hjelp av våre rådgivere.