Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Spørsmål og svar om koronavaksine

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Koronavaksinasjonen i Norge har begynt, og naturlig nok dukker det opp mange spørsmål knyttet til de nye vaksinene. Her gir vi deg svar på noen relevante problemstillinger for våre grupper.

NB: Vi vil oppdatere denne siden fortløpende, dersom det skjer endringer. Forhold deg alltid til Folkehelseinstituttet (FHI) sine sider for nyeste informasjon om koronaviruset, hvem som skal ha koronavaksine og hvordan vaksineringen skal foregå.

Les mer om koronavaksine hos FHI her >>

Hvilke koronavaksiner brukes i Norge?

I Norge brukes det per dags dato vaksiner levert fra produsentene Pfizer/BioNtech og Moderna. Begge disse vaksinene er godkjent av norske myndigheter. Det er også mulig at Norge vil ta imot vaksiner fra andre produsenter senere.

Du kan lese mer om de ulike vaksinene på Regjeringens nettsider >> 

Fordi etterspørselen etter koronavaksiner er så stor verden rundt, vil det ta tid før det finnes nok doser til alle som ønsker å vaksinere seg i Norge. Derfor har helsemyndighetene laget en prioriteringsliste, basert på nøye overveining av risiko for komplisert forløp av Covid-19. Du kan se prioriteringslisten for koronavaksinasjon på FHI sine nettsider, og du kan snakke med legen din dersom du har spørsmål knyttet til din plass i køen.

Her finner du prioriteringslisten for koronavaksinasjon >>

Kan jeg reagere allergisk på koronavaksine?

Du har kanskje sett flere oppslag om reaksjoner på koronavaksinene i nyhetene. Dette er ikke fordi disse er farligere enn andre vaksiner, men fordi mediene er mye mer interessert i koronavaksinene enn de noensinne har vært i andre vaksiner. Kort sagt: En reaksjon på en koronavaksine er førstesidestoff – en reaksjon på en annen vaksine er sjelden det. 

Alle vaksiner, både koronavaksinen og andre, settes av helsepersonell på et sted som har beredskap for å håndtere anafylaktisk sjokk, også kalt allergisjokk. Slik beredskap har de på legekontoret, apoteket, helsestasjonen og lignende steder der vaksinasjon foregår, og det er derfor du alltid må sitte igjen og vente der en stund etter at du har tatt en vaksine. Det er nemlig alltid en liten sjanse for at en vaksine kan utløse anafylaksi, selv om dette er svært sjeldent.

Du kan lese mer om anafylaksi her >>

Norske helsemyndigheter følger derfor nøye med på all innrapportering av mulige reaksjoner og bivirkninger, både her i Norge og internasjonalt. Dette blir brukt til å utvikle retningslinjer og anbefalinger for hvem som skal få vaksine, og hvordan det skal skje.

Ifølge Legemiddelverket ser det ut til at cirka 1 per 100 000 får alvorlige allergiske reaksjoner etter å ha fått vaksinen fra Pfizer/BioNtech. Fordi det har gått relativt kort tid siden oppstart av vaksinasjon i de fleste land, er tallet fortsatt noe usikkert. Dette tallet kan tyde på en noe høyere risiko for allergisjokk enn ved andre vaksiner, men fortsatt en svært liten risiko sett i sammenheng med hvor mange vaksinedoser som har blitt satt.

Det vil ta noe lengre tid å få oversikt over bivirkninger meldt etter Modernas vaksine, fordi den ble godkjent senere enn vaksinen fra Pfizer/BioNtech.

Er jeg som har astma eller allergi spesielt utsatt for en alvorlig reaksjon?

Personer som er i de definerte risikogruppene for alvorlig forløp av Covid-19 kan vaksineres med koronavaksine uavhengig av om de har astma og allergi.

Det er ingenting som tyder på at de med luftveisallergier, som allergi mot pollen, midd, dyr, mugg og lignende, har forhøyet risiko for alvorlig allergisk reaksjon. Det er heller ingen forhøyet risiko for dem med ikke-anafylaktiske matallergier. Koronavaksinene er ikke dyrket på egg.

Hvis du tidligere har opplevd anafylaksi, bør det vurderes om du skal få vaksinen på et sted som har forhøyet anafylaksiberedskap. Det vil si enda høyere beredskap for allergisjokk enn de vanligvis har ved legekontor, apotek, helsestasjon eller lignende. Det er derimot ikke slik at du er frarådet fra å ta vaksinen, i henhold til retningslinjene per dags dato. Dette kan du snakke med din lege om, slik at dere finner en løsning som passer for din situasjon.

Dersom du skulle få en alvorlig allergisk reaksjon på dose nummer én av koronavaksinen, skal du ikke ha dose nummer to.

Må jeg ta vaksinen?

Koronavaksine er gratis i Norge. Det er frivillig å vaksinere seg, og ingen kan tvinge deg til å ta koronavaksine. Det er likevel verdt å tenke gjennom at risikoen for å bli alvorlig syk av Covid-19 er betydelig høyere enn risikoen for at du får en alvorlig reaksjon ved vaksinering. Snakk med legen din dersom du er usikker på noe, slik at dere sammen kan finne ut hva som er best for deg.