Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Statsbudsjettet 2020

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Her er de viktigste punktene som berører våre medlemmer i statsbudsjettet 2020:

Pollenvarsling og rådgivningstjenesten

NAAF er fornøyd med at regjeringen også i forslaget til neste års statsbudsjett viderefører øremerkede 3,7 millioner kroner til Norges Astma- og Allergiforbund, blant annet for å sikre at Pollenvarslingen opprettholdes. Samtidig ser vi behovet for en oppjustering av tilskuddet for i best mulig grad kunne videreføre, og ikke minst forbedre, det nasjonale tilbudet.

- Pollenvarslingen har mye å si for folks helse og daglige liv, cirka en million nordmenn har pollenallergi, og tallet øker. Vi er glad for regjeringen ser betydningen av dette tilbudet, men håpet på en oppjustering av tilskuddet til tjenesten. Vi må tydeliggjøre behovet for en modernisering av pollenvarseltjenesten, slik at den også i fremtiden kan gi brukerne den informasjonen de har behov for, sier NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

Behandlingsreiser til utlandet

Det er ingen store endringer i tilbudet til Behandlingsreiser til utlandet. Det er svært viktig for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer – samt de andre brukergruppene som er avhengig av ordningen.

- Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt klima, sol og sjø, spesielt i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et viktig supplement til behandlingstilbud i Norge. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de pasientgruppene det gjelder, forklarer Eriksrud.

- Det er imidlertid grunn til å minne om at det er naturlig å se på en utvidelse av ordningen, ettersom forekomsttallene for disse sykdommene stadig øker. Det er nok mange som tilfredsstiller kravene for behandlingsreise, men som likevel får avslag, legger hun til.

NAAF har også bedt om at voksne personer med atopisk eksem må gis et tilsvarende behandlingstilbud, men det er så langt ikke inkludert i tilbudet. Det synes NAAF er beklagelig.

- Slik NAAF ser det, bør disse pasientene vurderes på lik linje med voksne psoriasispasienter, og inkluderes i denne pasientgruppens tilbud om behandlingsreiser til utlandet, avslutter generalsekretæren.

Mindre stønad til personer med cøliaki

Regjeringen foreslår en endring i grunnstønaden til personer med cøliaki. I dagens ordning tilsvarer stønaden 16 464 kroner i året for de fra 5-30 år, og 12 564 kroner for de over 30. I det nye budsjettet er det foreslått 12 564 kroner for de i aldersgruppen 5-30 år, mens det for de over 30 utgjør 8 232 kroner i året. Endringene begrunnes i en kartlegging av ekstrautgifter i forbindelse med glutenfri kost.

- Vi syns det er bekymringsfullt at det kuttes ytterligere i stønaden til en gruppe med en dokumentert sykdomsutfordring. Dette er en uheldig utvikling og vi bekymrer oss for hvilke signaler dette sender. 

Nasjonale programmer

NAAF har foreslått en satsing på inneklima i skoler og barnehager, samt et nasjonalt program for astma og allergi. Dette har ikke regjeringen funnet plass til, men det er saker vi vil fortsette å jobbe med.