Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Statsbudsjett 2022

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2022. Norges Astma- og Allergiforbund er glad for at de viktige tjenestene vi leverer til befolkningen mottar midler, og at behandlingsreiser til utlandet opprettholdes.

Både pollenvarslingstjenesten og behandlingsreiser til utlandet er tjenester som våre brukergrupper er avhengige av. Begge disse sakene er tilgodesett i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022. 

Pollenvarslingen og rådgivningstjenesten opprettholdes

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er fornøyd med at regjeringen i forslaget til statsbudsjett vil videreføre driftstilskuddet til vårt arbeid, neste år med 3,8 millioner kroner. Disse midlene bidrar til å opprettholde vår landsdekkende pollenvarslingstjeneste, samt vår rådgivningstjeneste som er åpen og gratis for alle. 

Cirka én million nordmenn har pollenallergi, og det er positivt å se at regjeringen anerkjenner hvilken betydning pollenvarslingen har for mange menneskers helse og hverdag. Koronapandemien har vært en spesielt krevende tid for mange som lever med diagnoser som kan påvirke lunger og luftveier. Derfor har denne tiden også understreket behovet for NAAFs rådgivningstjeneste, der vi daglig mottar henvendelser og spørsmål om våre diagnoseområder, både knyttet til covid-19 og andre problemstillinger.

Behandlingsreiser til utlandet

Forbundet er også glade for at det foreslås noe økning i midlene til behandlingsreiser til utlandet. Dette er et viktig tilbud for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer – samt andre brukergrupper som er avhengig av ordningen.

Koronapandemien har medført at mange ikke har fått dra på behandlingsreiser det siste året. Det er positivt å se at regjeringen tar denne utfordringen på alvor ved å styrke tilbudet, slik at flere kan få muligheten til å benytte seg av ordningen. Samtidig vil vi fortsette vårt arbeid for å sikre at også voksne med atopisk eksem kan få tilgang til behandlingsreiser i utlandet.