Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Statsbudsjettet 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Finansminister Siv Jensen la i dag frem statsbudsjettet for 2017. Norges Astma- og Allergiforbund jubler over at pollenvarslingen får 3,7 millioner, men er svært skuffet over at det ikke innføres et 10-årig nasjonalt astma- og allergiprogram.

Pollenvarsling og behandlingsreiser til utlandet er saker som våre brukergrupper er avhengige av. Disse sakene er tilgodesett i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2017.

- Det er Norges Astma- og Allergiforbund svært glade for, uttaler NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

Pollenvarsling og rådgivningstjenesten

Pollenvarslingen kom inn som post i statsbudsjettet for første gang i historien i 2015. NAAF er strålende fornøyd med at regjeringen Solberg også i forslaget til neste års statsbudsjett foreslår å øremerke 3,75 millioner kroner til Norges Astma- og Allergiforbund, blant annet for å sikre at Pollenvarslingen opprettholdes.

- Dette er gode nyheter for den femtedelen av befolkningen som sliter hvert år, og for forbundet og det gode faglige arbeidet som våre fagpersoner har nedlagt gjennom årenes løp. Vi er veldig glade for at regjeringen Solberg ser hvor viktig pollenvarslingen er for folks helse og daglige liv. Cirka en million nordmenn har pollenallergi, og tallet øker, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

- Vi gleder oss til å videreføre Pollenvarslingen og andre viktige tjenester til befolkningen, som blant annet rådgivningstjenesten for astma, allergi og inneklima (NAAFs rådgivningstjeneste), sier Eriksrud.

Skuffet over manglende 10-årig astma- og allergiprogram

Norges Astma- og Allergiforbund hadde klare forhåpninger om at regjeringen Solberg i sitt budsjettforslag skulle fremme forslag om et tiårig nasjonalt program med fokus på forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer. NAAF har jobbet hardt for at Norge skal få et nasjonalt astma- og allergiprogram etter mønster fra Finland. Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer har vært et viktig bidrag for å fremme folkehelsen, men nå mener NAAF det trengs konkrete handlinger.

- Vi er skuffet over at regjeringen Solberg i sitt seneste budsjettforslag ikke fremmet forslag om et nasjonalt astma- og allergiprogram med oppstart neste år. Her hadde regjeringen muligheten til å tenke langsiktig, men den grep de dessverre ikke, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

- Det handler først og fremst om folkehelsen og livskvaliteten til alle de 1,5 millioner nordmenn som er rammet av astma og allergi. I tillegg vet vi at disse sykdommene medfører store kostander, ifølge Helsedirektoratet koster det samfunnet 10 milliarder kroner i året. Å bruke småpenger på et slikt program nå, kunne ført til store besparelser på helsebudsjettene i fremtiden, sier Eriksrud.

Lokal luftkvalitet ingen vinner i dette budsjettet

Norges Astma- og Allergiforbund applauderer økning i dieselavgiften og at man legger opp til at det skal koste noe mer å forurense. Men, NAAF synes likevel ikke det er nok fokus på å møte luftkvalitetsutfordringene i statsbudsjettet for 2017.

- Vi er glade for økningen i dieselavgiften, men med tanke på at også bensinavgiften øker er reduksjonen av forskjellen mellom bensin og diesel bare på 20 øre. Det er et lite skritt på veien, men langt i fra nok. Om man ønsker å redusere dieselandelen i norsk bilpark, kan man ikke fortsette å subsidiere dieselandelen med billigere drivstoff, det henger ikke på greip, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund.

Slik vi tolker dette budsjettet, på et overordnet plan, ser det ut til at utslipp, eksempelvis fra transportsektoren vil øke. Man skal ha tungen rett i munnen for å skille mellom miljøutslipp og helseutslipp, men på mange områder henger de tett sammen. NAAF er bekymret for hvilket signal dette budsjettet gir til byer som aktivt jobber for å redusere den helseskadelige luftforurensningen, som i stor grad kommer fra veitrafikken. 

Dersom man ønsker å ta luftforurensningsproblematikken på alvor, må man gjøre det enklere og billigere å velge helse- og miljøvennlig transport på alle områder. Vi kan ikke se at dette budsjettet gir denne effekten på et nivå som skulle tilsi at man faktisk prøver å gjøre noe med den store folkehelseutfordringen dårlig luftkvalitet er.

Behandlingsreiser til utlandet

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er glade for at det ikke blir kutt i tilbudet til Behandlingsreiser til utlandet. Det er svært viktig for barn med atopisk eksem, astma og andre lungesykdommer – samt de andre brukergruppene som er avhengig av ordningen.

- Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt klima, sol og sjø, spesielt i den kalde årstiden her hjemme. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende tilbud her. Behandlingsreiser har god effekt på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de pasientgruppene det gjelder, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

NAAF har også bedt om at voksne personer med atopisk eksem må gis et tilsvarende behandlingstilbud, men det er så langt ikke inkludert i tilbudet. Det synes NAAF er beklagelig.

- Slik NAAF ser det, er antallet voksne med alvorlig atopisk eksem så lavt at disse pasientene bør vurderes på lik linje med voksne psoriasispasienter, og inkluderes i denne pasientgruppens tilbud om behandlingsreise til utlandet, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Inneklima i skoler

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har i flere år etterspurt en satsning på inneklima i skoler, ved at det opprettes et femårig kompetansehevingsprogram. Dette har dessverre ikke regjeringen sett nødvendigheten av, heller ikke i statsbudsjettet for 2017.

- Alle snakker om nedslående PISA-resultater, og krangler om hvilke reformer som er nødvendige, men ingen ser ut til å innse at inneklima også er helt avgjørende for hvordan norske elever lærer og presterer. Inneklimaet er således det opplagte stedet å starte for å sikre god læring og gode resultater i norsk skole. Kvaliteten på undervisningen kan være så teoretisk god man bare vil, men det fungerer ikke i praksis om både elever og lærer er slitne og har vondt i hodet allerede halvveis ut dagen, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF.