Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Strengere krav for merking av MI

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nå blir flere typer produkter enn for eksempel kosmetikk pålagt merking, og grensene er satt veldig lavt, noe som vil gi god beskyttelse.

Ifølge Videncenter for allergi i Danmark, har medlemslandene i EU nå bestemt seg for å senke grenseverdien for når produkter som inneholder MI skal merkes.

Den nye grenseverien blir mer enn 600 ganger lavere enn dagens verdi.

Nå skal maling, rengjøringsprodukter og andre ting som inneholder MI merkes hvis de inneholder 0,0015 % (15 ppm) eller mer.

- En stor utfordring våre målgrupper har, ligger i at det er vanskelig å finne informasjon om hvorvidt produkter inneholder MI eller ikke. Nå blir flere typer produkter enn for eksempel kosmetikk pålagt merking, og grensene er satt veldig lavt, noe som vil gi god beskyttelse, sier Kent Hart, fagsjef kjemi og biologi i Norges Astma- og Allergiforbund.

MI kan gi allergiske symptomer både ved kontakt med huden og ved avdampning fra for eksempel maling til innemiljøet. Vanlige reaksjoner er som ved kontaktallergi; eksemlignende, rød hud, hevelser, blemmer, irritasjon, kløe, sprukken, væskende hud. I ekstreme tilfeller også blødende sår.