Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Thrilleren på Granheim Lungesykehus!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er med stor bekymring Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) registrerer at Granheim Lungesykehus enda en gang står i fare for å legges ned i Follebu.

Hva blir det igjen av tilbudet til lungesyke?

Det er med stor bekymring Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) registrerer at Granheim Lungesykehus enda en gang står i fare for å legges ned i Follebu. Avdelingen skal flyttes til Lillehammer sykehus uten at det er planlagt å investere i endringer som gjør at sykehuset er rustet til å tilby denne type rehabilitering. Helhetlig behandlingsforløp og spesialisert tverrfaglig rehabilitering krever, i tillegg til medisinsk utstyr, tilrettelagte lokaler. Som undervisningsmuligheter, treningshall, basseng og en arena for å komme i gang med egentrening.  

- Både våre medlemmer og andre brukere med astma, kols og andre lungesykdommer over hele landet har og har hatt stor glede og nytte av behandlingsopphold på Granheim, sier Trine W. Strømman, forbundsleder i NAAF.

Sykehus Innlandet ønsker å overføre denne avdelingen til Lillehammer Sykehus innen 1 januar 2020. Tidlig i januar i år ble ansatte varslet om at antall årsverk skal reduseres fra 25,5 til 21. Det betyr i praksis at tilbudet reduseres og at ventetiden på rehabilitering øker. Mange vil kunne oppleve dårligere helsehjelp, noe som i ytterste konsekvens kan bety alvorlig forverring av sykdom og ytterligere funksjonsnedsettelse. Kols er den sykdommen som øker raskest i verden, og innen 2020 vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt.

- Sykehus Innlandet ser nok for seg en innsparing. NAAF kan ikke se at dette medfører riktighet. Det å kutte en budsjettpost, helt eller delvis, i et helseforetak, betyr svært sjelden en faktisk innsparing, slik NAAF ser det. Fra NAAF sitt ståsted ser vi det slik at dette tvert imot kan medføre en forhøyet utgiftspost i form av økte reinnleggelser, forhøyet sykefravær og økte medisinske komplikasjoner ettersom kvalitet og tilbud går ned, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

NAAF ser det slik at en eventuell nedleggelse av Granheim Lungesykes i Follebu er en så viktig avgjørelse at det krever en langt mer omfattende prosess. NAAF krever derfor at det foretas en bred høringsrunde.

- Det må være mulighet for utbygging av egnede lokaler før man trekker en konklusjon om den videre skjebnen til Granheim Lungesykehus sier Strømman.