Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Til minne om Kjell Aas

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Pasientens beste venn, professor Kjell Aas gikk bort 21. oktober 91 år gammel. En tydelig og viktig røst for alle pasienter med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer har stilnet.

Kjell Aas var en foregangsmann og bauta innen fagområdet astma og allergi i Norge, og internasjonalt kjent for sin banebrytende forskning. Han ble den første til å lykkes med å fremstille et allergen, torskeallergenet, i ren form.

De fleste pasienter og deres familier kjente Kjell Aas best som selve «overlegen» på Voksentoppen. Den myndige barnelegen med det varme hjertet for kronisk syke barn. Han stilte som regel med bamse på stetoskopet. Kjell Aas grunnla og ledet Voksentoppen Institutt for barn med allergi, astma og andre lungesykdommer, fra 1971–90, en pionerinstitusjon som vant internasjonalt ry for sin tverrfaglige tilnærming og helhetssyn. «Tenk ikke bare på lungen, men på hele ungen!» var ett av Aas’ mange behandlingsmotto. Også barnas psykiske helse skulle ivaretas, og slik ble Voksentoppen en av de første barneavdelingene som åpnet for at mødrene ble lagt inn sammen med barnet. Det sørget overlegen for.

Den faglige meritt- og publikasjonslisten til Kjell Aas er lang, og æresbevisningene mange, blant annet æresdoktor ved Göteborg Universitet, ridder av 1. klasse St. Olavs Orden og mottaker av Norges Røde Kors hederstegn. Han var redaktør av tidsskriftene Allergy og Allergologen og publiserte til sammen over 300 vitenskapelige artikler og 30 vitenskapelige og populærmedisinske bøker.

Men Kjell Aas var alltid like opptatt av at kunnskap om medisinske spørsmål skulle nå ut til flest mulig, og slik komme pasientene til gode. Han gjorde vanskelige temaer tilgjengelig, og mente god kommunikasjon mellom lege og pasient var en forutsetning for riktig diagnose og behandling. Et sentralt tema i flere av hans bøker.

For Norges Astma- og Allergiforbund ble Kjell Aas tidlig en viktig støttespiller og kunnskapsformidler helt fram til sine senere år. Han ble medlem av forbundets første legeråd på 60-tallet, som pensjonist første redaktør for fagbladet Allergi i Praksis, senere for kunnskapsbankene inneklima.com og allergiviten.no. Disse hadde han tilrettelagt for publikum og fagfolk etter utallige spørsmål, og like mange svar, fra den åpne rådgivningstjenesten han etablerte ved Voksentoppen. Denne tjenesten fortsatte han å betjene helt fram til 2007.

I senere år utga Kjell Aas boken Miljøhemming, om tilstander der overfølsomhet for noe i miljøet fører til sykdom og plager, enten på grunn av allergi, astma eller kjemisk miljøintoleranse. Utgangspunktet var hans utallige møter med fortvilede pasienter som fortalte om sin vanskelige livssituasjon, men følte seg avvist av skolemedisinen. Kjell Aas ble etter hvert et viktig talerør for at denne pasientgruppen skulle ha sin rettmessige plass i behandlingssystemet, selv om ikke kjemisk miljøintoleranse var en anerkjent medisinsk diagnose.

Kjell Aas så tidlig hvordan økningen i forekomsten av astma- og allergisykdommer var påvirket av barns fysiske oppvekstmiljø, og at et dårlig inneklima kunne forverre og utløse sykdom. Han startet og ledet Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) i 1996, og brant for at forebygging av allergiske sykdommer skulle bli viktig for helsepolitiske prioriteringer. Han ga også innspill til flere stortingsmeldinger om astma, allergi og inneklimasykdommer. Indignasjonen var stor hver gang han opplevde at folkevalgte ikke holdt hva de hadde lovet.

I 2008 mottok Kjell Aas Astma- og Allergiforbundets ærespris for sin enestående innsats for astma- og allergiomsorgen og for sitt pionerarbeid innen kunnskapsformidling om innemiljø og helse.

Den kloke legen med sitt glødende engasjement vil bli dypt savnet, men hans kunnskap lever med oss videre.

Anne Elisabeth Eriksrud
Kai Gustavsen
Nina Brun
Norges Astma- og Allergiforbund