Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tips til en sunn vinterbolig

No image
Bjørnhild Fjeld Dato publisert: Sist oppdatert:
Om vinteren tilbringer vi veldig mye av tiden innendørs – og det byr på utfordringer for inneklimaet. Her er noen tips til hvordan du kan få et godt inneklima i bolig vinterstid.

Hvordan lufte riktig?

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensinger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse.

I nyere boliger er det som regel ventilasjonsanlegg som skifter ut luft kontinuerlig. Hvis du har ventilasjonsanlegg er det viktig at du bruker dette, og følger opp med vedlikeholdet som er beskrevet i brukerveiledningen. Regelmessig renhold og skifting av filter til ventilasjonsanlegg er viktig – luftfilter bør skiftes i hvert fall én gang i året.

Dersom du ikke har ventilasjonsanlegg anbefaler NAAF at det skal luftes minimum 2 ganger per dag i 10-15 minutter. Da øker vanligvis luftfuktigheten og temperaturen senkes. Dette fører til at svevestøv blir tyngre og legger seg ned på gulvet. Oppvarming av inneluften gjør støvet tørt og svevende. Forsøk å redusere lufting mot trafikkert vei, og luft på tidspunkter på dagen da det er minst trafikk slik at utelufta inneholder minst svevestøv.

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet anbefaler også at du bruker vifte på kjøkkenet og badet, og helst lar den stå på hele døgnet. Dette for å sikre at boligen ikke får for høy luftfuktighet. Ved å ha kjøkkenvifta stående på alltid, vil du også skape et undertrykk som gjør at luften skiftes ut raskere. Husk at ventilatoren på kjøkkenet må rengjøres regelmessig slik at den er fri for fett, lukt og matos.

Mange synes at det blir for tørr luft inne om vinteren, men ifølge Bakke er det oftere for fuktig luft som er problemet. Han anbefaler at det ikke er høyere relativ luftfuktighet enn 40 prosent i vinterhalvåret.

– Det er fordi det så lett blir kondensproblemer, når det er så høye forskjeller mellom ute- og innetemperatur i vinterhalvåret. Om sommeren ville jeg ikke satt noen grense, sier han til Side2.no.

Tips: Er du i tvil om hvor høy luftfuktigheten er i boligen din? Kjøp et hygrometer som måler den relative luftfuktigheten. Eller du kan laste ned en app til mobiltelefonen som kan måle luftfuktighet og temperatur. 

Ikke bruk ventilasjonsanlegget som varmekilde

Avanserte ventilasjonsanlegg, som for eksempel balanserte ventilasjonsanlegg, lar deg stille inn temperaturen på luften som føres inn i boligen. Luften som kommer inn i boligen må ha lav temperatur, og bør ikke måle mer enn 19 grader. Hvis temperaturen stilles inn for høyt, vil den friske luften bli liggende under taket der du ikke får glede av den. 

Unngå innendørs klestørk

Hvis du ikke har tørketrommel kan det være vanskelig å unngå å tørke klær innendørs. Det beste er imidlertid å tørke klær utendørs hvis du har mulighet til det.

Skal du likevel tørke klær inne, bør du helst gjøre det på badet eller i et annet rom med god ventilasjon og som ikke er for kaldt. Klesstativ på soverommet bør unngås – der er det ofte kaldt og i tillegg skal du jo sove der og bør ikke ligge å puste i fuktig luft.

I verste fall kan innendørs klestørk føre til problemer med fukt og mugg fordi luftfuktigheten blir for høy. Hvis det dugger på vinduene er det fare på ferde – da er det dugg også på andre kalde flater.

Ikke ha det for varmt

Det kan være fristende å skru opp temperaturen inne når det er som kaldest ute – men det beste for helsa er å holde en inne-temperatur på rundt 20 til 22 grader i fyringssesongen. På soverommet kan det være rundt 5 grader kaldere.

Har du kaldt soverom er det viktig at du varmer det opp minst to ganger i uka slik at rommet blir gjennomvarmt (gulv, vegger, tak og inventar).

Blir det for varmt inne vil dette medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende), og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.

Når det er for varmt vil luften føles tørr og ufrisk og du blir fort trøtt og uopplagt.

Det er ikke bra å ha det for kaldt heller. Når det er for kaldt kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes, og enkelte blir mer mottakelig for infeksjoner.

Stopp opp litt før du går inn

Godt renhold starter ute, og med enkle tiltak kan du unngå at sand og forurensning fra ute kommer inn i huset.

Det er veldig smart å ha en grov kost ute på trappa slik at store og små kan børste av seg sand, søle og snø fra utesko før de går inn. Eller du kan ha en rist eller en dørmatte som du kan skrape av skoene på.

Sand, søle og snø fra utesko virker nemlig som sandpapir på underlag og frigjør kjemiske partikler til inneklima.

Det er også anbefalt å ha en våtsone rett innenfor døra der sko settes til tørk. Uansett hvor ren du tror du er på beina, vil du dra med deg små partikler inn som skraper opp gulvet og gjør at små partikler virvles opp.