Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tok opp inneklima i skoler og barnehager med politikerne

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har i flere år etterspurt en satsning på inneklima i skoler, ved at det opprettes et femårig kompetansehevingsprogram. Dette har dessverre ikke regjeringen sett nødvendigheten av, heller ikke i statsbudsjettet for 2017.

Etter at statsbudsjettet legges frem om høsten, kommer det en runde med høringer. Her kan forskjellige personer, politikere, organisasjoner, sakkyndige og andre som er innblandet i eller har kunnskap om ting som er i statsbudsjettet komme med meninger og innspill.

Høringene i de forskjellige stortingskomiteene er nå i gang, og tirsdag stilte NAAF i høringen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som ledes av APs Trond Giske. Det var Kai Gustavsen, NAAFs fagsjef på inneklima og HMS som la frem saken for komiteen.

Les om høringen i finanskomiteen her >>

Les om høringen i helsekomiteen her >>

I kirke-, utdannings- og forskningskomiteen hadde NAAF fokus på inneklima i skoler og barnehager. NAAF har i flere år etterspurt en satsning på inneklima i skoler, ved at det opprettes et femårig kompetansehevingsprogram. I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 prosent av tiden innendørs, enten i hjemmet, på skolen, på arbeidsplassen eller i institusjoner. Inneklima har derfor stor betydning for vår helse og trivsel.

- Godt inneklima har stor betydning for helse, trivsel og læring for elever, samt ansatte. I tillegg er det godt dokumentert at inneklimaforhold som temperatur og ventilasjon påvirker skoleprestasjoner og arbeidsevne. Dårlig inneklima medfører at de som allerede er syke, blir sykere, flere utvikler sykdom, og fravær på skole og arbeid øker, sier Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær i NAAF.

Dessverre er det i dag svært mange norske skoler og barnehager med uakseptabelt dårlig inneklima. Dette er blant annet synliggjort gjennom den omfattende tilsynskampanjen Arbeidstilsynet tidligere har gjennomført på skolene årene.

Resultatene fra Arbeidstilsynets prosjekt er presentert i rapporten «Inneklima i norske skoler», og viser blant annet at i ni av ti kommuner fikk skoleeiere pålegg fra Arbeidstilsynet fordi de manglet systemer og rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene.

Arbeidstilsynet påpeker at en av årsakene til problemene skyldes manglende kompetanse om inneklima på skolenivå og i kommunen. Dette stemmer med de erfaringer NAAF har på området etter mange gjennomførte inneklimaprosjekt i kommune-Norge.

- Alle snakker om nedslående PISA-resultater, og krangler om hvilke reformer som er nødvendige, men ingen ser ut til å innse at inneklima også er helt avgjørende for hvordan norske elever lærer og presterer. Inneklimaet er således det opplagte stedet å starte for å sikre god læring og gode resultater i norsk skole. Kvaliteten på undervisningen kan være så teoretisk god man bare vil, men det fungerer ikke i praksis om både elever og lærer er slitne og har vondt i hodet allerede halvveis ut dagen, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF.