Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tok opp manglende satsning på astma og allergi med politikerne

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag deltok NAAF i høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om statsbudsjettforslaget 2017. Astma og allergi nevnes mange steder i budsjettforslaget, men det foreslås generelt sett svært lite midler til dette viktige folkehelsefeltet.

Etter at statsbudsjettet legges frem om høsten, kommer det en runde med høringer. Her kan forskjellige personer, politikere, organisasjoner, sakkyndige og andre som er innblandet i eller har kunnskap om ting som er i statsbudsjettet komme med meninger og innspill.

Les om NAAFs innspill om luftforurensning i Finanskomiteen >>

Høringene i de forskjellige stortingskomiteene er nå i gang, og NAAF stilte torsdag i høringen i helse- og omsorgskomiteen, som ledes av FrPs Kari Kjønaas Kjos. Audun Lysbakken og Freddy de Ruiter er blant medlemmene i komiteen.

I Helse- og omsorgskomiteen snakket NAAF om tre svært viktige saker: tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram, midler til de regionale astma-, allergi og overfølsomhetssentrene (RAAO) og at voksne med eksem også inkluderes i ordningen om behandlingsreiser. Det var generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud og helsefaglig rådgiver Anna Bistrup som deltok på vegne av NAAF.

Tiårig program med fokus på forebygging

NAAF ønsker at det skal gjennomføres et tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram, basert på en modell fra Finland. Tall fra Finland viser at programmet har hatt stor effekt, der har de hatt to programmer som går over ti år. Først jobbet de med astma, og nå er snart ferdig med allergiprogrammet (2008-2018).

Forbundet har etterspurt et slik program i flere år, og understreket hvor viktig det er til medlemmene i komiteen. Totalt regnes 1,5 millioner personer i Norge å ha astma og allergi, og et slikt program vil være svært viktig og effektivt.

- Ikke bare handler det om livskvaliteten for alle de 1,5 millioner nordmenn som er rammet av astma og allergi, det er også et folkehelsespørsmål. Vi vet vi at disse sykdommene medfører enorme kostnader. Ifølge Helsedirektoratet koster det samfunnet 10 milliarder kroner i året. Å bruke de nødvendige midler nå, ville på sikt ført til store besparelser på helse og velferd i fremtiden, sier NAAFs generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

Forbundet mener et slikt tiårig fokus er nødvendig ut fra både et folkehelsemessig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det vil gi løsninger på tvers av fagfelt. Forbundet vil fortsette å arbeide for at et slikt program realiseres.

- Vi har klare forventninger til at regjeringen ser det store behovet for et slikt program. Dette er en viktig samfunnsøkonomisk sak, sier Eriksrud.

Midler til RAAO

Regjeringen Solberg har tidligere opprettet fire regionale sentre for astma, allergi og overfølsomhet, men det fulgte ingen midler med opprettingen. NAAF har ment at det må bevilges øremerkede midler slik at sentrene kan bli en realitet i alle helseregioner. 

- Uten øremerkede midler vil disse sentrene ikke kunne fylle den rollen de er ment å skulle gjøre. Slik budsjettsituasjonen er nå, vil fokus og tilbud ha uønsket variasjon fra region til region. Dette er ikke det norske helsevesenet verdig. Vi mener jobben bare er halvgjort, så lenge man ikke også legger økonomiske midler på bordet. Heller ikke i år kom disse midlene på plass, og det synes vi er leit, sier Eriksrud. 

- Vi ser allerede at dette har negative konsekvenser, blant annet i Stavanger. Her er det nå mange som ønsker allergivaksinasjon, men de må stå i kø i seks måneder, fordi det er for få spesialister. Da er det for sent å ta vaksinen, som må påbegynnes om vinteren. Når de får ledig time, er pollensesongen i gang igjen, og da må de vente et helt år før de kan begynne med allergivaksinasjon. Det er svært uheldig, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i NAAF.

Behandlingsreiser

I tillegg ber NAAF om at voksne med eksem også innlemmes i behandlingsreiser.

- Denne pasientgruppen er meget liten. Den vil imidlertid ha nytte av behandlingsopphold i utlandet på samme måte som barn og unge med atopisk eksem. Til orientering vil voksne med atopisk eksem kunne inkluderes i tilbudet til voksne psoriasispasienter, forklarer Anne Elisabeth Eriksrud.

NAAF deltok på høringen blant annet sammen med Landsforeningen uventet barnedød og Cerebral parese-foreningen.