Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Undersøkelse om livet med astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Vi trenger din hjelp til denne undersøkelsen! Vi vil høre fra deg hvordan det er å leve med astma.

I undersøkelsen får du spørsmål om din opplevelse av det å ha astma, og hvordan du håndterer din sykdom i dagliglivet. Alle over 18 år med en astmadiagnose kan svare.

Formålet er kunne danne seg et bilde av hvordan norske astmatikere opplever sin sykdom, om de har god kontroll på astmaen og hva slags oppfølging de får av legen. Det er mye vi vet, men mange studier vi lener oss på er fra utlandet. Dette er IKKE en studie, men en undersøkelse som vil kunne gi oss litt innsikt i hvordan norske astmatikere har det.

På den måten kan vi jobbe for å øke fokus på hva slags omsorg norske astmatikere får i helsevesenet og kunne peke på områder som har behov for forbedring. Dette vil hjelpe oss til å gi bedre sykdomsinformasjonen og løfte tematikken for norske astmatikere.

Undersøkelsen er beregnet til å ta ca. 10 – 12 minutter, men du kan bruke så lang tid du måtte ønske. Undersøkelsen er helt anonym og ingen vil vite hva du svart. Ikke teknisk operatør eller NAAF

Resultatene fra undersøkelsen vil publiseres på våre nettsider når de er klare.
Tusen takk for at du bidrar!

Lenke til undersøkelsen: https://survey.enalyzer.com/?pid=t7c5f6q5

Undersøkelsen gjøres i samarbeid med GSK som har sendt ut en lignende undersøkelse til norske leger. Dermed kan vi sammenligne resultatene og se om det er uoverensstemmelser mellom behandler og pasientens oppfatning av sykdomskontroll, behandling og oppfølging.