Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Mennesker med funksjonsnedsettelser ønsker mer info fra reiselivet

No image
lg Dato publisert: Sist oppdatert:
Nærmere 1,1 millioner av befolkningen føler at det er en barrière å planlegge og delta på reiser i ferie, fritid og jobb på grunn av nedsatt syn, hørsel eller bevegelighet, eller på grunn av astma og allergi, ifølge Norsk Turistutvikling.

Personer med nedsatt funksjonsevne og eldre mennesker som har behov for bedre tilgjengelighet og tilrettelegging bør, i likhet med øvrig befolkning, kunne ta utgangspunkt i ønsket reisemål når de planlegger sine ferie- og reiseaktiviteter. De bør få relevant informasjon gjennom destinasjonsselskaper og øvrige reiselivs-  og opplevelsesbedrifter.

- Det er mange reiselivs- og opplevelsesbedrifter som har god tilgjengelighet og er godt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det kommuniseres ikke på nettsidene. Det vil da være godt bevarte ”hemmeligheter” for alle som har behov for god tilgjengelighet og tilrettelegging, for å kunne planlegge og delta på reiser i ferie, fritid og jobb, sier Torhild J. Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Undersøkelse avslører mangler

Norsk Turistutvikling ledet i 2016 en norsk undersøkelse med tittelen ”Får mennesker med nedsatt funksjonsevne tilstrekkelig informasjon om reiselivstjenester?”

Undersøkelsen er utført blant mennesker som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne. Det er foretatt to undersøkelser; en blant medlemmer i organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne , hvor blant annet medlemmer i Astma- og Allergiforbundet har svart. Her kom det inn 854 svar til sammen. Og en i et norgespanel med 201 svar. Undersøkelsen er delfinansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

40% blant medlemmer i organisasjoner og 22% i norgespanelet har opplevd å ikke kunne delta i ferie-, fritids- og jobbreise fordi de ikke har fått tilfredsstillende informasjon som gjør dem trygge på at de kan få trygge og gode opplevelser.

Vanskelig å finne informasjon

Undersøkelsen viser at det er for lite relevant informasjon om universell utforming/tilgjengelighet på nettsider til destinasjoner og reiselivs- og opplevelsesbedrifter, og det er tidkrevende å søke etter relevant informasjon fordi det blir benyttet mange ulike benevnelser og begrep i den informasjon som presenteres.

”Handikapvennlig” er et utdatert begrep som fortsatt benyttes, og som sier lite om realitetene for mennesker med nedsatt syn og hørsel og dem med astma og/eller allergier.

Personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å finne relevant informasjon om universell utforming/tilgjengelighet der annen reiselivsinformasjon finnes, som nettsidene til destinasjonsselskaper og de enkelte reiselivs- og opplevelsesbedrifter. På nettsider til destinasjoner/reisemål ønskes et symbol ved bedrifter som er universelt utformet eller som har informasjon om universell utforming. På nettsider til reiselivs- og opplevelsesbedrifter ønskes informasjon om universell utforming med symbolbruk, faktaliste og mer visuell informasjon. Informasjon bør implementeres i destinasjonsselskapenes og bedriftenes egne websider.

- Vi skulle gjerne sett at de som faktisk har et tilbud og tilrettelegger for personer med astma og allergi viser det frem på sidene sine. Det er viktig informasjon for mange, som bør være lett tilgjengelig, sier Lene Gunvaldsen, kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund.

Ikke bare for rullestolbrukere

Torhild J. Solbakken sier videre at hun har inntrykk av at mange tror universell utforming i hovedsak gjelder rullestolbrukere, blinde og døve, men det gjelder langt flere. Det sies at det kan gjelde 20% av befolkningen/markedet. For reiselivet vil god tilgjengelighet og tilrettelegging gi et større markedsgrunnlag og økt konkurranseevne. Som undersøkelsen viser, reiser de sammen med familie, venner, partner eller kolleger, slik at én person kan påvirke mange.

Det er kanskje også en oppfatning at det koster mye å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men mange tiltak kan gjøres som ikke koster så mye, som for eksempel en lesbar meny, god belysning, plassering av inventar som gir bedre og sikrere gangareal, ta vekk inventar for å gi bedre plass, bruk av kontraster, informasjon om allergener for allergikere, bruk av allergivennlige og parfymefrie såper og rengjøringsmidler, vibrerende brannvarsling, teleslynge, guideslynge, både skriftlig og muntlig informasjon og mer. Listen er lang over enklere tiltak som kan gjøres for at bedriften/produktet kan bli mye bedre for langt flere mennesker.

- Selv om bedriften ikke kan bli optimal for alle, kan alle bli bedre for langt flere, og de kan i hvert fall informere om hvordan bedriften fungerer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, avslutter Torhild J. Solbakken.