Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Vaksinepille for bjørkepollen, nå på blå resept!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I fjor høst godkjente legemiddelverket ITULAZAX® , en vaksinepille for dem som er allergiske mot bjørkepollen. Den er nå forhåndsgodkjent for refusjon, altså på blå resept.

– Det er en god nyhet at ITULAZAX® nå er på blå resept, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver for helsefag og samfunnskontakt i NAAF.

Vaksinen blir lettere tilgjengelig og rimeligere for alle som har behov for den. ITULAZAX® vil gjøre det enklere å få en god behandling for dem som har alvorlig bjørkepollenallergi, fortsetter Bistrup.

Det er legemiddelfirmaet ALK som står bak pillen Itulazax, som skal brukes i behandling av allergisk rhinitt. Bistrup sier at piller som behandlingsform gjør det mer tilgjengelig for flere.

– Behandlingen som har vært godkjent til nå er i sprøyteform. Pillebehandling vil spare både pasientene og helsemyndighetene for mye ressurser. Det er dessverre for sent å starte opp med denne behandlingen for pollensesongen i år, men hvis man starter opp tidlig i høst bør man kunne se gode resultater til neste års pollensesong, sier Bistrup.

Refusjonsordningen for ITULAZAX® gjelder fra 1.april 2020.

Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon er gradvis tilvenning til allergenet man reagerer på. Alvorlige pollenplager hvor man ikke oppnår tilfredsstillende resultat ved behandling med tradisjonell allergibehandling, kan alternativt behandles med allergivaksinasjon (hyposensibilisering). Ved gradvis å tilvenne kroppen de allergenene den reagerer på, minsker eller forsvinner allergiplagene for flertallet av allergikere som gjennomgår denne behandlingen. Allergivaksinasjon kan gjøres enten ved hjelp av vaksiner eller ved hjelp av tabletter. 

 - Allergivaksinasjon i tablettform betyr at større deler av behandlingen kan utføres hjemme, etter en innledende fase hos legespesialist. Dermed slipper man å være avhengig av hyppige legebesøk gjennom hele vaksinasjonsperioden. Det betyr økt tilgjengelighet for allergikere i hele landet, sier Bistrup.

Det er behandlende lege, som i samråd med pasineten avgjør om man kan starte med alelrgivaksinasjon. Ta kontakt med lege hvis du lurer på om dette er en aktuell behandlingsform for deg.