Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Varmere klima gir lengre og kraftigere pollensesong

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Klimaendringene vi står overfor gjør at pollensesongen starter tidligere og blir mer intens. I tillegg kan nye arter som trives i varmere klima etablere seg i landet. Dette kan få betydning for over en million nordmenn med pollenallergi.

Norges Astma- og Allergiforbunds egen pollenforsker, Hallvard Ramfjord, forteller at trenden vi har sett de siste tiårene, i retning mildere vintre og varmere somre, har flere effekter på spredningen av pollen.

Areal

Området der pollenbærende vekster trives blir større på grunn av det varme klimaet.

– Tregrensen kryper stadig oppover fjellsidene. Dette medfører økt areal av vierkratt og bjørkeskog, som begge sprer allergenbærende pollen, sier Ramfjord.

Usikker på om du har pollenallergi? Disse fem tegnene kan gi deg svar >> 

Sesongens lengde

Ramfjord forteller at de har sett en tydelig forandring med tanke på når pollensesongen starter, noe som gjør at sesongen blir lenger.

– De tidligst forekommende pollentypene, or og hassel, som tidligere startet blomstringen i overgangen mars/ april, kommer nå i tilsvarende områder allerede i februar. Slutten på hele sesongen, altså når burotpollenspredningen er over, ligger imidlertid fast rundt 25. august. På Østlandet starter pollensesongen i gjennomsnitt tre uker til en måned tidligere enn den gjorde på åttitallet, sier han.

Han legger til at den samme utviklingen blir observert i målinger over hele landet.

Lurer du på når pollensesongen pleier å starte i din region? Sjekk pollenkalenderen her >>

Temperatur

Økt lufttemperatur i blomstringsfasen øker også mulighetene for effektiv pollenspredning.

– Varm luft gir økende turbulens og løfter pollenutslippene høyere opp fra kilden. Dette gir mulighet for større spredning. Gunstigere værforhold gjør også at hvert tre produserer mer pollen, sier Ramfjord.

Luftkvalitet

Luftforurensning og svevestøv kan være en tilleggspåkjenning for pollenallergikere når spredningen pågår.

– Parallelt med den ekte, immunologisk betingede allergireaksjonen, vil man også få en mekanisk mediert irritasjon i luftveiene. Det kan forsterke plagene og symptomene til mange som bor i byer med mye forurensning og trafikk, forteller Ramfjord.

Nye arter

Hvis tendensene i klimautviklingen holder seg, og kanskje forsterkes, vil det ifølge Ramfjord kunne skape grobunn for nye allergenbærende vekster.

– Nye arter kan innvandre fordi klimaet blir varmt nok til at de setter frø. Beiskambrosia, også kalt ragweed, er en slik vekst. Den kom i sin tid fra USA til Europa og har på sin vandring nordover fra Middelhavet allerede nådd kystområdene sør i Sverige. Kjente arter, som alm og eik, kan også ekspandere. De har allergenbærende pollen, som da kan komme i mengder som gjør at de må tas inn i pollenvarslingstjenesten. Foreløpig er vi ikke der, sier Hallvard.

Ramfjord sier avslutningsvis at effektene han beskriver vil fortsette å utvikle seg avhengig av hvorvidt klimaendringene vedvarer.

Her kan du sjekke pollenvarslingen for din region >>

Har du spørsmål om pollenallergi? Ta gjerne kontakt med våre helsefaglige rådgivere. Husk at du som medlem får prioritert hjelp! >>