Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Varsler nye tiltak for Oslo

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Byrådet i Oslo varsler at de allerede kommende vinter vil innføre strenge tiltak i bomringen på dager med høy luftforurensning. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er glade for dette, men savner en mer gjennomført og langsiktig plan.

Det varsles en mangedobling av bompengeavgiften i hovedstaden på dager med høye luftforurensningsverdier. Det vil si dager der varslingstjenesten (www.luftkvalitet.info) forutser røde, helseskadelige verdier over tid.

Noe å juble for, men…

Norges Astma- og Allergiforbund applauderer tiltaket. I et historisk perspektiv er dette ett av de strengeste tiltakene som er varslet for Oslo, og det er modig gjort. 

- Det er ingen tvil om at det vil ha en reduserende effekt på luftforurensningen i byen på de dagene det gjelder, sier assisterende generalsekretær i NAAF Bo Gleditsch. - Om det klarer å ta toppen av de verste dagene, har man løst et problem Norge er dømt for å ha utsatt befolkningen for. Samtidig er det viktig å huske at dette bare er et akuttiltak, det løser kanskje en umiddelbar overskridelse, men det løser overhodet ikke den egentlige utfordringen, nemlig at luftkvaliteten er helseskadelig jevnt over.

Byrådet peker på beregninger som viser at å øke prisen i bomringen fører til at luftforurensningen går ned, og det er helt riktig, men mange av de samme rapportene viser også helt tydelig at å øke prisene i bomringen samtidig som man senker prisen på kollektivtrafikken vil ha enda større effekt. Det handler om å se byens strukturer i sammenheng, ikke bare velge ett tiltak og håpe på det beste.

Fremmedgjøring

Når man snakker om å redusere NO2, som er en av komponentene i samlebetegnelsen luftforurensning, må man i hovedsak redusere dieseltrafikken. Det tiltaket som foreslås nå, rammer dessverre alle bilister, og NAAF er redd for at det vil slå uheldig ut på sikt. 

Ved ikke å differensiere, bruke prinsippet om at det er forurenseren som skal betale, kan det raskt føre til at alle bilister blir negative til et viktig tiltak som jo egentlig er svært godt ment. Man fremmedgjør dem man aller helst må ha på laget for å lykkes med utfordringen på sikt.

Samarbeid for gode løsninger

Differensierte lavutslippssoner i byene våre er et av de viktigste skrittene vi kan ta på vei mot en langsiktig løsning på helseskadelig luft. Norges Astma- og Allergiforbund håper alle, både på nasjonalt og kommunalt plan, kan legge til side ufruktbar retorikk og symbolstandpunkter, i et forsøk på sammen å løse en stor helseutfordring i vår tid. 

- Luftforurensning er kompleks materie. Det er viktig å huske at det ikke finnes ett stort, altoverskyggende og ukomplisert tiltak som løser utfordringen. Det er summen av mange mindre tiltak som vil ha ønsket effekt. Å sette tiltak opp mot hverandre er et politisk spill. Dersom man faktisk ønsker bedring, samarbeider man om å innføre så mange tiltak som mulig, avslutter Gleditsch.  

Les mer om luftforurensning på www.naaf.no/uteluft

 

Kontaktpersoner

Bo Gleditsch, ass. generalsekretær
bo.gleditsch@naaf.no, 40 43 61 88

Lene Gunvaldsen, kommunikasjonsrådgiver
lene.gunvaldsen@naaf.no, 97 16 63 56