Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Vellykket samling i NAAF

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Helgen 3. og 4. november samlet 53 tillitsvalgte fra hele organisasjonen seg på Scandic Asker. Ny produktmerkeordning, faglig gjennomslagskraft, ny organisering av NAAF og organisasjonsteori sto på agendaen.

- Med tanke på den spennende prosessen vi står i foran landsmøtet 2019, er det godt å se så mange engasjerte tillitsvalgte, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.

På landsmøtet i 2019 vil blant annet ny organisering av NAAF blir vurdert.

Nordisk produktmerkeordning

Sammen med Sverige og Danmark lanserer vi en ny nordisk produktmerkeordning, Asthma Allergy Nordic, med globale ambisjoner. Produktmerkeordningen har som utgangspunkt å hjelpe våre medlemmer som er rammet av astma, allergi og overfølsomhet til å kunne velge produkter som er trygge for dem. 

Les mer om den nye produktmerkeordningen her>>

Key account manager for ordningen, Hanne Dyran, fortalte om prinsipper og produkter i den nye ordningen. Det er ikke så mange produkter med det nye merket i butikken ennå, men over det neste året vil det komme mange flere. I tillegg vil produktutvalget utvides til også å gjelde ting som støvsugere og kosmetikk.

I Parfymefri uke (uke 43) sto 42 av våre lokallag på stand rundt i landet for å promotere parfymefrie produkter.

Faglig styrke

For å være den handlekraftige og troverdige organisasjonen vi har som mål å være, er vi, ved siden av brukerrepresentanter, likepersoner og annen frivillighet, nødt til å ha gode fagfolk i staben. Helsefaglig rådgiver, og prosjektleder for den nasjonale rådgivningstjenesten, Anna Bistrup, holdt foredrag om viktigheten av helsepolitisk påvirkning og ga innsikt i hvordan NAAFs faglige rådgivere jobber i hverdagen.

Vi jobber med både små og store prosesser. Alt fra byttbarhet av medisiner i apoteker, definisjoner av kronisk sykdom i refusjonssystemet, til utfordringer i menneskers hverdag er noe vi bidrar inn i. Ikke minst noe så enkelt som å lære samfunnet å bruke adrenalinpenn.

- Det er ikke sikkert medlemmer og frivillige kjenner til alt det arbeidet vi legger ned hver dag, da mye av det ikke nødvendigvis er så synlig. Men vi ser at vi ser at det er et stort behov der ute for å sette disse temaene på agendaen. Med gode resultater, og med organisasjonen i ryggen får vi ekstra motivasjon til å fortsette, sier Bistrup.

Organisasjonsteori og NAAFs fremtid

NAAF har et landsmøtevedtak som sier at man utforske nye måter å organisere forbundet på. Arbeidsgruppen "Ny organisering av NAAF" var til stede på samlingen og andre nestleder i Forbundsstyret, Elisabeth Bjørheim Salte, informerte om status fra gruppen og tanker frem mot landsmøtet 2019.

Forbundsstyremedlem Thomas Bræck ga samlingen innblikk i den økonomiske konsekvensanalysen som er foretatt i forbindelse med endringsprosessen.

Frivilligheten i Norge har endret seg med tiden. For å fungere som ideell organisasjon er det viktig å følge denne utviklingen. Samfunnsforsker Håkon Lorentzen har i mange år forsket på, og skrevet bok om frivilligheten.

For full sal presenterte han åtte forskjellige punkter for bedre å forstå hvordan og hvorfor organisasjonslivet endrer seg.

  1. Fra kollektiv til fristilt frivillighet
  2. Flukten fra medlemskapet
  3. Fra styring til samordning
  4. Fra amatørisme til faglighet
  5. Fra kollektive krav til individuell bruker
  6. Staten: Instrumentalisering av organisasjonene
  7. Staten: Fra sektorisering til tverrfaglighet
  8. Staten: Fra driftsstøtte til aktivitetsstøtte

- Slik teori ligger i kjernen av den endringsprosessen som ble vedtatt undersøkt på landsmøtet 2016. Og selv om alle organisasjoner er forskjellige, var det mange NAAFere som kjente seg igjen i det som kom frem her i dag, sier organisasjons- og administrasjonssjef Mari Øvergaard.

NAAF får flere medlemmer!

På tampen av samlingen presenterte assisterende generalsekretær Bo Gleditsch litt medlemsstatistikk. Og selv om det er et faktum at NAAF har tapt medlemmer i mange år, er trenden nå snudd. Både 2017 og 2018 har sett et økende antall innmeldinger.

- Nå må vi bare holde dette gående, sier Gleditsch. - Fortsette den positive rekrutteringen, og jobbe med å utvide grunntilbudet til alle medlemmer for å påse at vi beholder så mange som mulig av dem som melder seg inn.