Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Verdens kolsdag 2019

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
20. november markerer Norges Astma- og Allergiforbund verdens kolsdag. Kols er en sykdom som mange har hørt om, men få kan noe særlig om. Med riktig diagnose og kunnskap om sykdommen kan man leve et godt liv – også med kols.

Kols utvikler seg gradvis, og det kan ta mange år før de første symptomene melder seg. Forskning viser at så mange som to av tre personer med kols vet ikke at de har sykdommen. Mange går ikke til lege før de har kommet langt ut i sykdomsforløpet. Symptomene på kols er lik de mange har ved astma, og det kan være vanskelig å skille mellom astma og kols. Forekomsten i befolkningen er dessverre økende, i dag har cirka 150 000 personer over 40 år kols i Norge (tall fra FHI).

Røyking er den vanligste årsaken til kols, men så mange som én av tre kan ha fått det av andre årsaker. Barneastma gir større risiko for kols i voksen alder enn det røyking gir. Nettopp derfor er det viktig at barn får god astmabehandling slik at dette forebygges.

Øker kraftig

Lungesykdommer øker både i Norge, og på verdensbasis. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at kols i 2030 vil ligge på tredjeplass av de sykdommer som tar flest liv i verden. Heldigvis finnes det grep folk kan ta for å forbedre lungehelsen, både før og etter en kolsdiagnose. Med god kunnskap, riktig medisinering, fysisk aktivitet, tidlig diagnose og ikke minst bevissthet til årsaker og utfordringer, kan man leve godt med kols!

Les mer om kols her >>

Se NAAFs videoer om kols, diagnose, behandling og å leve med kols her >>

Flere av NAAFS regioner markerer dagen med lokale arrangement.

Fakta om kols

  • Kols står for kronisk obstruktiv lungesykdom.
  • Ifølge WHO er cirka 65 millioner rammet av kols på verdensbasis.
  • Kols tar livet av nesten 3 millioner mennesker hvert år.
  • Forskning viser at så mange som to av tre med kols faktisk ikke vet at de har det.
  • Kols vil mest sannsynlig være den tredje største årsaken til død på verdensbasis i 2030.
  • Barneastma gir større risiko for kols i voksen alder enn det røyking gir.