Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi trenger flere Luftagenter!

No image
NB Dato publisert: Sist oppdatert:
Skoleklasser på 5. – 7. trinn over hele landet har nå mulighet til å delta i et unikt forskningsprosjekt. Ved hjelp av måleapparater og digitale verktøy skal elevene forske på inneklimaet i eget klasserom.

Prosjekt «Luftagentene» har som mål å øke elevenes kunnskap om inneklimaets betydning for læring og helse og hvilke faktorer som påvirker inneklimaet negativt eller positivt. Alle deltakende klasser får utdelt apparater som måler CO2, temperatur og luftfuktighet. Ved hjelp av dataverktøy skal elevene løse oppgaver og skrive rapporter om sine funn. Prosjektet starter til høsten og er disse dager klart for påmelding.

Unik mulighet

– Dagens elever er morgendagens arbeidstakere. Ved å gi elevene kunnskap om innemiljøets betydning for både helse og læringsevne, er håpet at elevene skal lære seg gode vaner som de kan ta med seg videre. Forhåpentligvis vil prosjektet også bidra til at skolen setter praktisk inneklimaarbeid høyt oppe på dagsorden. Skolen er elevenes arbeidsplass, de fortjener å ha et godt inneklima og et godt læringsmiljø, forteller prosjektleder Bente Norum i Norges Astma- og Allergiforbund.  

Det er NAAF, som med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, står bak Luftagentene. Utgangspunktet har blant annet vært Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt fra 2009 til 2012 som avdekket at det sto dårlig til med bygningsvedlikehold og inneklimaet ved mange av landets skoler, og at kompetansen og viljen til å jobbe forebyggende var mangelfull.

Gjennom deltakelse i Luftagentene får nå 100 skoleklasser på 5. – 7. trinn en unik mulighet til å øke sin inneklima-kunnskap og lære elever og lærere hvordan de selv kan påvirke til et bedre inneklima i klasserommet.

– Vi vet at dårlig vedlikehold av skolebygninger påvirker inneklimaet i et klasserom, men vi vet også at det er mange enkle tiltak som kan gjøre store forskjeller, så som å sørge for riktig temperatur og nok luftskifte. Vi ønsker å vise hvordan elevene selv kan ta opp kampen, forklarer Norum.

Allerede i gang

To skoleklasser på 5. trinn ved Grav og Lysaker skole i Bærum er plukket ut som pilotklasser og er i gang med å prøve seg som luftagenter. Elevene har så langt lært at det kan være lurt å lufte ofte dersom mange blir trøtte og har vondt i hodet, og at utesko drar med seg mye skitt og støv inn i klasserommet.

– Elevene blir veldig ivrige når de de forstår at de selv kan påvirke, sier Norum som har besøkt pilotklassen ved Grav skole.

Norum forteller at elevene synes det er spennende at de kan bruke data for å få fram resultater av målingene, og at de har gitt seg i kast med å svare på flere av oppgavene under luftagent.no. Ved hjelp av et sett med åtte oppgaver skal elevene lære seg hvilke faktorer som kan påvirke inneklimaet. Både positiv og negativ påvirkning skal forskes i, før elevene skriver rapport eller presenterer funnene. Ved hjelp av dataverktøy oppfordrer vi også elevene å skrive en rapport om sine funn til Luftagentene.

– Det er spennende å se at alle som er i klassen er en del av inneklimaet. Når vi kommer inn i klasserommet, kan vi se på måleren at vi er her, sier Tomas i klassen ved Grav skole. Han har gitt seg i kast med å løse inneklimaoppgaver sammen med Idun.

Påmelding før sommeren

– Prosjektet er knyttet opp mot skolenes læreplan og Astma- og Allergiforbundets faglige kunnskap om inneklima. Inneklima påvirker oss alle hver dag, hele tiden og bør være god grunn nok for skolene til å melde seg på til deltakelse i Luftagentene, sier Norum.

– Selve startskuddet går 4. september, men vi starter påmeldingen nå slik at klassene kan planlegge høsten og holde av tid til jobben som luftagenter i timeplanen.

Deltakelsen er frivillig og gratis, men må godkjennes av øverste leder på skolen, noe som bør avklares før påmelding. Prosjektet skal løpe ut hele 2017.

– Det gjelder å være tidlig ute, for kun de 100 første påmeldte klassene får mulighet til å delta. Vi velger for øvrig å prioritere deltakerklasser som er tilknyttet medlemskap i NAAF, avslutter Norum.