Hopp til hovedinnhold
Region Nord

Informasjonsmøte om brukermedvirkning

Ønsker du å bidra med din erfaring eller som pårørende? Bli med på informasjonsmøte om det å være brukerrepresentant.

Tid: Torsdag 14. september 2023, 19:00

Sted: 

Digitalt, via Temas.

Pris: 

Gratis.

Påmeldingsfrist: Søndag 10. september 2023, 23:30

Har du lyst å bidra med din erfaring og bli brukerrepresentant? I forkant av kurs for brukerrepresentanter inviterer vi til informasjonsmøte via Teams. Møtet varer ca 30 min.

Påmeldingsfristen er gått ut. Ønsker du å delta, send e-post til region.nord@naaf.no.

Mer info om kurset 28. september 2023 her >>

Under kurset skal deltakerne få kunnskap om hva som legges i begrepet brukermedvirkning og hvilke utfordringer brukerrepresentantene møter.  De skal også få ferdigheter slik at de kan gjøre en best mulig jobb som brukerrepresentanter i ulike brukerråd og utvalg (spesialisthelsetjenesten, kommunale og fylkeskommunale råd, astmaskole og andre lærings- og mestringskurs, Helse Nord, sykehus og NAV). Deltakerne skal få innsikt i og se verdien av at brukerne kan få innflytelse på planer og tilbud som berører dem som gruppe. Deltakerne skal få følelsen av at de blir bedre kvalifiserte representanter for funksjonshemmedes organisasjoner inn i ulike fora. Brukermedvirkning er at de som berøres av en beslutning får innflytelse på beslutningsprosesser. Brukermedvirkere er også med på å utforme helse- og omsorgstjenestetilbudet. Om brukermedvirkning i FFO https://ffo.no/organisasjonen/tema/brukermedvirkning/