Hopp til hovedinnhold
Region Nordland

Kurs for brukerrepresentanter

Ønsker du å bidra med din erfaring med eller som pårørende? Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) inviterer i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Troms og Finnmark til kurs om det å være brukerrepresentant.

Tid: Torsdag 28. september 2023, 17:00

Sted: 

Kurssted blir Alta, med mulighet å delta digital. Dersom flere fra andre kommuner melder seg på vil det bli mulighet for å møtes i mindre grupper lokalt. Reise og eventuell overnatting kan dekkes, men må avklares i forkant.

Pris: 

Egenandel:  Medlemmer i NAAF, gratis. Deltaker fra andre organisasjoner kr 500,- (kan dekkes av organisasjonsleddet).

Påmeldingsfrist: Mandag 18. september 2023, 23:30

Påmelding her innen 18.9.2023  >>

Deltakerne skal få kunnskap om hva som legges i begrepet brukermedvirkning og hvilke utfordringer brukerrepresentantene møter.  De skal også få ferdigheter slik at de kan gjøre en best mulig jobb som brukerrepresentanter i ulike brukerråd og utvalg (spesialisthelsetjenesten, kommunale og fylkeskommunale råd, astmaskole og andre lærings- og mestringskurs, Helse Nord, sykehus og NAV). Deltakerne skal få innsikt i og se verdien av at brukerne kan få innflytelse på planer og tilbud som berører dem som gruppe. Deltakerne skal få følelsen av at de blir bedre kvalifiserte representanter for funksjonshemmedes organisasjoner inn i ulike fora. Brukermedvirkning er at de som berøres av en beslutning får innflytelse på beslutningsprosesser. Brukermedvirkere er også med på å utforme helse- og omsorgstjenestetilbudet. Om brukermedvirkning i FFO https://ffo.no/organisasjonen/tema/brukermedvirkning/ 

Begrensede antall plasser. Hvis ledige plasser kan de som ønsker å vite mer om brukerrepresentant delta, også fra andre organisasjoner.

Foredragsholdere: 

Gro Johansen, regionsleder NAAF Region Nord, brukermedvirker i bl.a. Finnmarkssykehuset  

Anne-Kari Isaksen, regionsekretær NAAF Region Nord 

Mer info kontakt: 

FFO Troms og Finnmark, fylkessekretær Elizaveta Amundsen, tlf.  90475099, elizaveta.amundsen@ffo.no  

eller NAAF Region Nordland, regionsekretær Carina Elisabeth Johansen, carina.johansen@naaf.no, tlf. 95552690.  Er du usikker på om dette er noen for deg, bli med på informasjonsmøte 14. september kl. 19. Møtet er digitalt via Teams og varer 30 min.  Påmelding her innen 10.9.2023 >>

Røyk- og parfymefritt arrangement. Vi ber dere møte uten parfyme. Har dere dyr, skift rett før du drar, slik at dyreallergener ikke blir med. Om du røyker, ikke røyk før og under arrangementet.