Hopp til hovedinnhold
Region Østfold

Til deg som er brukerrepresentant eller vurderer å bli det!

Brukerrepresentant: Som brukerrepresentant vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhetssykdommer i ulike råd og utvalg.

Tid: Søndag 15. oktober 2023, 9:30

Sted: 

Sted: Son Spa

Hollandveien 30, 1555 Son

Pris: 

Gratis for medlemmer.

Påmeldingsfrist: Lørdag 30. september 2023, 11:00

Å være brukerrepresentant

Som brukerrepresentant vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhet i ulike råd og utvalg.

Les mer her om det å være brukerrepresentant her:

Brukerrepresentanter (naaf.no)

Det er mulighet til å ta et forkurs for nye brukerrepresentanter, eller ta et oppfriskningskurs for de som allerede er brukerrepresentanter: Digital grunnopplæringskurs for brukerrepresentanter på systemnivå på nettet. Digitale grunnopplæringen for brukerrepresentanter består av 5 moduler.

Se opplæringslink her: SmartLearn kursrom (helse-sorost.no)

Alf Magne har vært leder i brukerutvalget både i Helse Sør Regionalt helseforetak (RHF) og Helse Sør-Øst RHF.

-          Samvalg - Kommunikasjon og Engasjement

-          Hvordan involveres brukerne i helsetjenesten 

-          Slik kan organisasjonenes og brukernes kompetanse benyttes for å forbedre helsetjenestene.

For mer informasjon eller interesse, ta kontakt med regionsekretær Mona Marthinussen

E-post: monam@naaf.no

Mobil: 922 78 220