Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

AstmaAllergi - medlemsblad

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
AstmaAllergi kommer ut fire ganger i året. Medlemsbladet har lesere i alle aldre med hovedtyngde på småbarnsfamilier hvor en eller flere – ofte barna – har diagnose astma, allergi eller eksem.

Favner vidt og medmenneskelig

AstmaAllergi byr på et bredt spekter av stoff hvor hovedtemaene astma, allergi og eksem vinkles på ulike måter for å vise bredden i det allergiske Norge.

Her finner du forskningsnytt, sykehistorier uten tristesse og veiledning i landets helsetilbud med tanke på rettigheter knyttet til behandling, rehabilitering og trygd. Kulturstoff og kuriosa er også med.

Gratis med medlemskapet

AstmaAllergi sendes gratis til medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund.
Meld deg inn her!
På NAAFs hjemmesider kan du lese utvalgte artikler fra AstmaAllergi fra hvert nummer.

Er du ikke medlem koster et abonnement kr 450, mens helsepersonell, legekontorer og ulike helseinstitusjoner kan tegne abonnement for kr 250.

Les AstmaAllergi digitalt!

Hvis du vil lese bladet på din PC, mobil eller nettbrett, kan du finne en PDF-versjon av AstmaAllergi ved å logge inn på MinSide for medlemmer. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med medlemsservice på medlem@naaf.no.

Ansvarlig redaktør

Beate Sloreby
astmaallergi@naaf.no

Annonsere i AstmaAllergi?

Ta kontakt med salgssjef Erik Sigurdssøn i ADD media på tlf. 900 30 943 eller e-post: erik@addmedia.no