Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Maling, tusj og lim

Dato publisert: Sist oppdatert:
Hobbyartikler skal være merket med symboler hvis de inneholder farlige/skadelige stoffer. Velg fortrinnsvis produkter som lukter lite, er vannbasert og hvis mulig Svanemerket. Se også etter produkter som er spesielt beregnet for barn der reglene for innhold er strengere.

Lim:

Vær spesiell oppmerksom ved bruk av lim.

Limstift, papirlim og hvitt skolelim går vanligvis bra. Noen kan få irriterte slimhinner eller astmaanfall også hvis de bruker disse produktene. Sørg derfor alltid for god ventilering, om mulig kan liming foregå under kjøkkenviften. Ved bruk av lim begrens hudkontakt til et minimum, vask hender etter bruk. Bruk hansker dersom du har eksem eller sår og sprukken hud.

Tusj:

Benytt tusjer og andre skriveredskaper med Svanemerket. Pass på at barn ikke tegner direkte på huden eller spiser/suger på produktet. Benytt produkter med lite lukt da sterke lukter kan komme av løsemidler som avgasser og kan virke som irritanter.

Maling:

Jotun Sense og Gjøco Bliss er begge maling anbefalt av NAAF. Egentlig ment til maling av vegger og tak, men kan også brukes til hobbyaktiviteter.

Tips: Kjøp inn en liter i ønsket farge og fordel det over i tomme rene små glass med lokk. Malingen er vannbasert, ved endt aktivitet er det lett å gjøre både barn, bord og pensler rene. Pass på at alle vasker vekk maling som er sølt på huden.

Maling med vannfarger fra maleskrin går som oftest greit, se også her etter Svanemerket.