Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Om prosjektet

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det finnes mange måter å tilpasse hobbyaktiviteter på slik at også dem med allergier kan delta.

I tradisjonens tro ønsker vi at alle barn skal kunne lage fargerike fastelavnsris. Om noen med f.eks. pollenallergi skal delta, kan man i stede for å bruke bjørk som mange blir syke av, bruke rogn. Dette er ett eksempel på at man på en enkel måte kan tilpasse en hobbyaktivitet slik at også allergikere kan delta. På disse sidene finner du flere tips og råd. Allergi betyr å reagere annerledes. Det vil si at dersom en allergiker er i kontakt med et allergen, (-det som ikke tåles), så utløses plager som rennende/kløende øyne, tett/rennende nese, hosting, nysing og i noen tilfeller også alvorlige astmaanfall.

Vi vet at personalet i skoler og barnehager har en stresset hverdag og at det i liten grad er tid til og sette seg inn i hva alle produkter inneholder. Med ønske om å lage en guide, som kan hjelpe de voksne og ta smarte og gode valg for alle barn, men da spesielt viktig for de som har astma, eksem, allergi eller overfølsomhet, søkte vi ExstraStiftelsen om finansiering av prosjektet.

Underveis i prosjektet har vi sett at det er svært vanskelig og gi anbefalinger som dekker alle forekomster av allergi/overfølsomhet. Rådene som er tatt med her er gode for de aller fleste, men vi ber brukeren og alltid lese ”obs-sjekkliste” og tilpasse aktivitet og materiell til det enkelte barn.

Prosjekter er et samarbeid mellom NAAF Region Oppland og NAAF Region Nord.

Prosjektleder har vært Tove Kristin Løkken, prosjektmedarbeidere: Anne-Kari Isaksen og Kent Hart.

Takk til alle frivillige som har bidratt med ideer, hobbyverksted og andre gode innspill.

Ønsker du og komme med andre gode tips, ta kontakt ved å sende e-post til region.oppland@naaf.no eller på telefon 958 45143.