Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

NAAFs policy vedrørende pelsdyr

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tamme pelsdyr, kjæledyr, er en naturlig del av vårt samfunn. De aller fleste har eller har hatt et forhold til en firebent skapning, i sær kanskje katter og hunder. Det som gjør det mer problematisk er når disse er til stede i det offentlige rom - dyrene utgjør nemlig en reell helserisiko for mange allergikere.

På bakgrunn av de utfordringer mennesker med dyreallergi opplever i det daglige, og med henblikk på dyrets naturlige plass og ikke minst nytteverdi i samfunnet, har Astma- og Allergiforbundet utarbeidet tydelige meninger omkring disse spørsmålene.

Disse er nedfelt i våre såkalte Policy-dokumenter, dvs. vårt offisielle standpunkt i den aktuelle problemstillingen.

Som interesseorganisasjon jobber vi for å ivareta behovene til personer som inngår i våre sykdomsgrupper, samtidig som vi søker å finne løsninger som gjør at flest mulig kan leve side om side. Synspunktene våre er forankret i gjeldende norsk lov, da spesielt:

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

NAAF har nedfelt fire policydokumenter:

Pelsdyr i det offentlige rom >>

Dyreassisterte tiltak på institusjon >>

Pelsdyr på offentlige transportmidler >>

Pelsdyr på hoteller og andre overnattingstteder >>