Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Allergibillett

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Feriereisen kan by på ekstra utfordringer for alle med astma og allergi, særlig hvis du er avhengig av offentlige transportmidler. Eksempelvis kan en dyreallergiker få store problemer dersom kjæledyr medbringes inne i bussen, på toget eller i flykabinen.

Enkelte reiseselskap, slik som Norway bussekspress, har tilrettelagt spesielt for alle med astma og allergi og innført forbud mot kjæledyr, andre har ordninger med egen allergibillett.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har påpekt overfor transportselskapene hvilke plager allergikere utsettes for på reiser der det finnes dyr i nærheten.

Fra 1. april 2006 har også Samferdselsdepartementet innskjerpet regelverket overfor busselskap når det gjelder å krav om tilrettelegging for funksjonshemmede. Departementet presiserer at dette skal gjelde også for alle med astma og allergi.

NAAF gir en liten oversikt over hva du som allergiker kan forvente av tilrettelegging på noen av de mest anvendte transportmidlene i sommer-Norge. På utenlandsreiser vil gjerne helt spesielle regler for transport av kjæledyr gjelde, avhengig av hvilket land du reiser til. 

Ta gjerne direkte kontakt med reiseselskapet på forhånd og hør hvilke muligheter som finnes.

Selv om ikke selskapet har innført særskilte regler, vil mange bestrebe seg på å tilrettelegge for dine behov på lengre reiser.

Det er viktig å gjøre selskapene oppmerksom på hvilke problemer som kan oppstå ved sterk astma eller allergi. Selv om flere flyselskap tilbyr ordninger med allergibillett, er det mange som har erfart at dette ikke er noen enkel prosess, og at det eksempelvis er vanskelig å gjennomføre ved bestilling på nettet.

Norway bussekspress

Av hensynet til passasjerer med astma og allergi praktiserer Norway bussekspress et forbud mot å ta med levende dyr om bord i bussen.
Unntak fra forbudet gjelder førerhund for blinde, polititjenestehund med politi i uniform og redningshund i tjeneste eller under opplæring.

For øvrig tilbyr selskapet transport av dyr i bagasjerom med god lufttilførsel.

SAS, Wideroe og Norwegian

Flyselskapene har innført en ordning som gjør det mulig å bestille egen allergibillett på flyreiser. Dette betyr at du må gjøre oppmerksom på at du er allergisk mot hund eller katt når du bestiller reisen. 

Flyselskapet vil da sette opp en særskilt kode i bestillingen som gjør at reisen sperres for mulighet til å ta med dyr i kabinen, vel og merke hvis det ikke allerede er akseptert dyr i kabinen.

Med andre ord gjelder først til mølla-prinsippet. Kommer allergikeren med sin bestilling av "allergibillett" først tillates ingen dyr i kabinen. Kommer personen med dyr først med bestillingen, må allergikeren reise på eget ansvar eventuelt vente til første dyrefrie fly.

Flere flyselskap oppfordrer passasjerer om å gi beskjed om ev. allergi også ved ombordsstigning, ikke bare ved bestilling av billett, slik at flyselskapet kan legge forholdene best mulig til rette.

Det er viktig å huske på at bestilling av allergibillett ikke lar seg gjennomføre ved bestilling på nett, og er vanskelig å oppnå dersom du bestiller reise i siste liten. Allergibillett kan lett bli en dyr affære, derfor er det lurt å være ute i god tid med bestillingen. 

NSB

Hunder og andre dyr kan ikke tas med i sovevogn, bistrovogn, rullestol/handicap- eller barnekupé.

Ved forhåndsreservering må reisende med kjæledyr gi beskjed ved billettbestilling slik at man får plass i en avdeling hvor det er tillatt å ta med dyr.

Dersom det ikke er foretatt noen bestilling på forhånd, må den som har dyr finne seg i å bli henvist til egnet plass i toget.