Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Flått

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Ikke bare allergikere kan risikere å blir utsatt for flått i sommerferien. Det meldes om økt forekomst av flåttbitt, og alle bør være oppmerksom på at denne lille krabaten kan føre meg seg bakterier og virus. Husk pinsett og sårsalve i bagasjen.

Ikke bare flott

Flått er blodsugere som angriper mennesker og dyr, og de kan skifte vert flere ganger. På denne måten blir de sykdomsspredere av blant annet virus og bakterier.

Sykdommen som overføres hyppigst med flåttbitt i Norge er Lyme borreliose. Dette er en bakteriell infeksjon og ved smitte oppstår det vanligvis et utslett som sprer seg ringformet utover i huden. Utslett kan oppstå i løpet av 3 til 30 dager etter at man har blitt bitt.

Ved symptomer er det viktig at du tar kontakt med lege. Sykdommen behandles med antibiotika. Det finnes ingen vaksine mot borreliose.

Den andre sykdommen som flåtten kan føre med seg er skogflåttencefalitt som skyldes virus (TBE-virus). TBE-virus kan gi alvorlig sykdom i form av hjernebetennelse. Sykdommen forekommer relativt sjelden i Norge, men har i de senere årene etablert seg i noen kyststrøk i Norge. De som ferdes mye ute i områder i sør Norge med mye flått, bør derfor vurdere å ta vaksine mot TBE-virus.

Områder der det er kjent forekomst av flått som kan spre TBE-virus er langs Sørlandskysten og kyststrøk i Vestfold og Østfold

Utbredelse av flått

Skogflåtten finnes for øvrig langs hele norskekysten helt opp til Helgeland.

Flåtten kan ikke fly, men kan transporteres med fugler og derfor dukke opp langt utenfor sitt vanlige utbredelsesområde. Størrelsen på flått varierer og det er ikke bare store voksne flått som biter og suger blod, faktisk er det mest vanlig at nymfer gjør dette.

De er da små og kan være vanskelige å oppdage. Flåtten sitter helt i ro på planter på bakken og venter på å angripe de som passerer. Der det finnes mange hjortedyr er det også mye flått da de vanligste vertsdyrene er rådyr, elg og hjort i tillegg til mus, hare, rådyr, storfe, og kjæledyr som katt og hund.

På grunn av klimaendringer med lengre vekstsesonger forventes det at flåttsesongen i Sør-Norge kan forlenges og at flåtten kan trekke lenger inn- og nordover i landet.

Unngå flåttbitt

For å unngå flåttbitt, er det viktig å være godt tildekket med klær når en ferdes i områder der flått er vanlig. Dette gjelder særlig der vegetasjonen er tett.  Lange bukser, som er puttet ned i strømpene, eller støvler, reduserer muligheten for å bli bitt.

Reduser risikoen for flåttbitt ved å gå på stier, i stedet for i høyt gress, lyng og kratt. Du kan også benytte myggstifter og spray som også virker mot flått. Disse midlene påføres huden eller utenpå klærne før man skal ute i områder hvor flått er vanlig.

Til dyrene, hund /katt, kan middel mot flått kjøpes hos veterinær.

Sjekk kroppen for flått etter turen. Flåtten kryper raskt og kan bite seg fast de fleste steder på kroppen, men helst på steder med tynn hud.

Gode råd ved flåttbitt

  • Fjern flåtten så raskt som mulig. Flått som fjernes innen ett døgn etter at den har bitt seg fast overfører sjelden bakterier. 
  • Bruk en pinsett / flåttpinsett når du fjerner flåtten, den sitter ofte godt fast. Har du ikke pinsett kan du bruke fingrene.
  • Ta tak med pinsetten, eller fingrene, helt nede ved huden, og dra flåtten raskt rett ut. Da har du størst mulighet for å få med deg hele flåtten, inkludert munndelene som har bitt seg fast.
  • For å unngå infeksjoner i bittstedet er det imidlertid best å få fjernet alt. Om hele eller deler av munn og hode sitter igjen i huden har det ingen betydning i forhold til overføring av Lyme borreliose. 
  • Vask bittstedet med såpe og legg helst på litt antibiotikaholdig sårsalve.
  • Får du et rødt ringformet utslett rundt flåttbittet i etterkant må du kontakte lege. Det kan gå opptil 30 dager før utslettet viser seg. Kontakt også lege hvis du i tiden etter flåttbittet føler deg slapp, har hodepine eller muskelsmerter.
  • Gamle råd om å smøre flåtten inn med oljer, fett, sprit o.l. for at den lettere skal slippe taket, virker mot sin hensikt. Slike midler forsinker fjerningen og øker faren for sykdomsoverføring.

Folk som ferdes mye ute i områder med mye flått og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått bør vurdere vaksine mot TBE-virus.


Les mer om flått på Folkehelseinstituttets nettsider >>