Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Sykdom og ulykker på reise

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og sett deg inn i hva denne dekker. Sykdom, legebesøk ulykker, hjemtransport?

Fra HELFO kan du bestille det europeiske helsetrygdekortet. Dette dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling, på lik linje med oppholdslandets borgere, når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS land eller Sveits.

Du kan lese om kortet og søke her >>

Les mer om behandling i utlandet her >>