Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Lateksallergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
De fleste tilfeller av lateksallergi skyldes yrkesmessig bruk av latekshansker. Deretter er ballonger og kondomer av størst betydning.

Hva er lateks?

Lateks utvinnes fra gummitreet Hevea brasiliensis og er bearbeidet melkesaft tilsatt en del kjemiske stoffer for å få ønskede egenskaper. Treet har sin opprinnelse fra regnskogen i Amazonas, men er også plantet i Vest-Afrika og Sørøst-Asia. Syntetisk lateks fremstilles av syntetisk kautsjuk. Begrepet lateks er synonymt med naturgummi.

Lateks finnes i mange forbruksvarer som gummihansker, ballonger, strikker, strømper, sko, gummistøvler, badematter, bil- og sykkeldekk, smokker, kondomer, pessarer, tape, regntøy og elastiske bånd. Lateks er også vanlig i mange typer medisinsk utstyr som hansker, dren, infusjonsutstyr, urinkateter, matsonder, plastlaken, kanyler, tuber, ansiktsmasker for inhalasjon og bandasjer.

De fleste tilfeller av lateksallergi skyldes yrkesmessig bruk av latekshansker, deretter er ballonger og kondomer av størst betydning.

Symptomer på lateksallergi

Symptomene kan være både straksreaksjoner med positiv reaksjon på antistoffet IgE, allergi mot lateksproteiner og symptomer som ved en forsinket allergisk reaksjon med kontakteksem.

Straksreaksjonen er en IgE-mediert allergi, mens kontatkallergien som oppstår oftest, er en elveblestliknende reaksjon i huden der lateks har vært. Det finnes også en annen type gummiallergi, en senallergi som skyldes andre tilsetningsstoffer i gummien enn lateks. Denne type allergi gir aldri straksreaksjoner eller allergisk sjokk, men eksem.

Eksemforandringer med hoven, sår og kløende rød hud er vanlig ved lateksallergi. En kan også  av og til se væskefylte blemmer og sprukken hud. Luftveisproblemer som nese- og øyeplager og astma er også relativt vanlig ved allergi mot lateks.

Lateks kryssreagerer med proteiner i eksotiske frukter og kan derved føre til oralt allergisyndrom (kløe og hevelse i munn, nese, på lepper og i halsen). Banan, avokado og kiwi er hyppigst årsaker, men også papaya, fiken, potet, melon, tomat og kastanje kan gi kryssreaksjoner. 30-80 % av alle med lateksallergi får symptomer når de spiser en eller flere av disse næringsmidlene. Lateks kan også kryssreagere med sevje, bladsaft og støv fra bjørkefiken. Det er planteproteinene i lateks som kryssreagerer med næringsmidlene.

Lateks kan hos følsomme individer utløse livstruende reaksjoner (allergisk sjokk) dersom lateksproteiner kommer i kontakt med slimhinnene. Personer med påvist lateksallergi bør derfor alltid gi beskjed om dette før de undersøkes av tannlege, gynekolog eller utsettes for operative inngrep der latekshansker ofte benyttes.

Hvem får lateksallergi?

For få år siden forekom slike allergier nesten bare hos innfødte som tappet lateks fra trærne bl.a. i Indonesia. Deretter dukket lateksallergi opp hos barn som hadde vært gjennom operasjon med mye nærkontakt med kirurgens latekshansker. Oppdagelsen av HIV-viruset førte til en kraftig økning i hanskebruken, som igjen har ført til at mange, spesielt helsepersonell har blitt allergiske.

I USA er forekomsten blant helsepersonell opptil 17 %. Renholdsarbeidere og tannleger er også utsatte grupper.

Det finnes enkeltstudier fra Norge om lateksallergi i risikogrupper, men ingen store studier som kan anslå forekomsten i den generelle befolkningen. Studier fra andre land viser at forekomsten i en generell befolkning anslagsvis er 1 %. Personer med atopi ser ut til oftere å  kunne utvikle lateksallergi enn andre.

Hvordan få en diagnose?

Utredning ved mistenkt lateksallergi gjøres i første rekke hos hudleger og barneleger. En grundig sykehistorie er viktig. Diagnosen kan stilles ved hjelp av ulike hudtester.

Prikktesting er best for å utrede lateksallergi, blodprøver (som påviser IgE) er litt mindre gode, men kan også brukes i mange tilfeller. Prikktesting kan gjøres hos hudlege, ØNH-spesialist eller barnelege. Lappetesting (epikutantesting) er for å påvise kontaktallergi mot andre stoffer i gummi (senallergi), og er derfor kun for de som har eksem. Dette kan kun gjøres hos hudspesialist.

Behandling av lateksallergi

Der det er påvist allergi mot lateks ved testing og det foreligger symptomer eller slike i sykehistorien, må en unngå all nærkontakt med lateks. De som har opplevd kryssreaksjon på matvarer bør unngå disse.

Allergisk sjokk (anafylaksi) begynner oftest med det som er pasientens vanlige allergisymptomer. De kan komme litt gradvis eller oppstå akutt og være livstruende. De som har en så uttalt allergi at de kan risikere allergisk sjokk, bør ha tilgjengelig en sprøyte med adrenalin (EpiPen) som settes umiddelbart når symptomene kommer. Kontakt alltid lege / 113 når allergisjokk oppstår. Utslett i huden (elveblest), uten noe annet ubehag enn kløe, er ikke allergisjokk.

Allergivaksinering (hyposensibilisering) er foreløpig ikke egnet behandling ved lateksallergi.

Forebygging

Har man først fått lateksallergi kan symptomene behandles, men selve allergien kan ikke helbredes. Det beste er å forhindre at den oppstår. Mange lateksartikler kan erstattes av vinylprodukter.  Produkter merket ”hypoallergen” eller lignende, inneholder nødvendigvis ikke mindre lateksallergener enn produkter uten slik merking.

Latekshansker med pudder ser ut til å utgjøre det største problemet i sykehusmiljøer fordi pudderet fører til at et høyere nivå av allergener i luften. Slike hansker bør derfor byttes ut med pudderfrie hansker med et lavt innhold av allergener/løselige proteiner, gummitilsetningsstoffer og endotoksiner.  Dette har også betydning for pasientene. Det bør stilles krav til leverandøren om å levere slike hansker og dokumentere at hanskene tilfredsstiller kravene.

Et område som krever særlig oppmerksomhet er lateks i kondomer og pessarer. Lateksallergi kan føre til meget alvorlige reaksjoner i tillegg til problemer med kjønnslivet. Durex og RSFU fører kondom som skal være garantert frie for lateks. Syntetiske produkter, f.eks. lateksmaling, inneholder ikke naturgummi.

Et ledd i å forebygge allergiske reaksjoner mot lateks er at personen bærer på seg et merke i form av armbånd eller tilsvarende (sos-kapsel). Dette kan være viktig i akutte situasjoner som ulykker. 

Fakta om lateksallergi er utarbeidet i samråd med NAAFs legeråd.

Kilder:
http://www.videncenterforallergi.dk 22.11.09
Sverdrup K. Lateksallergi. Forekomst, diagnostikk og behandling, Allergi i Praksis nr. 1 – 2008: 54-61